Gå til sidens indhold

FGB_2020

Langt navn

B. Finansiel formue i alt (2020-defintion)

Generel Beskrivelse

Summen af finansielle formuer, inklusiv unoterede aktier. Variablen eksisterer fra 2020.

Den består af: B.1. Indestående i pengeinstitutter B.2. Obligationer B.3. Aktier i depot (oftest noterede) mv. B.4. Andel i investeringsfonde B.5. Pantebreve i depot B.6 Værdi af unoterede aktier (2020-) B.7 indestående på virksomhedsordningen

Ønskes data tilbage til 2014 kan istedet benyttes FGB_2014, som er ekskluiv de unoterede aktier.

Detaljeret beskrivelse

FGB er beregnet sum summen af B.1 til B.7.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel