Gå til sidens indhold

FGB7

Langt navn

Indestående på virksomhedsordningen

Generel Beskrivelse

Indestående under virksomhedsordningen. Da selvstændigt erhvervsdrivende ofte kan have en svingende indtjening fra år til år, er der indført en ordning, hvor de kan opspare en del af årets overskud og samtidig kun betale en mindre del af indkomsten i skat. Når beløbet senere hæves, sker der en efterbeskatning. Det antages at disse indeståender samlet beskattes ved udbetalingen med anslået omkring 40 pct. i skat. I gennemsnittet har de selvstændig allerede betalt 20 procent i skat ved indbetaling på ordningen. Det antages derfor at det resterende beløb beskattes med yderligere 20 procent. Det faktiske inde-stående er derfor reduceret med denne beregnede skat.

Hvis et indestående ved succession er overført til en anden (fx i forbindelse med ejerens død) indgår beløbet ikke, da de modtagne data kun indeholder data om indsættelser og hævninger af beløb under ordningen siden ordningens start. Disse beløb er summet, og værdien ultimo året er dermed opgjort. Ved succession er det overførte beløb ikke anført for den nye ejer af virksomheden. Under virksomhedsordningen indgår også de to særlige ordninger, der dog økonomisk er meget lidt betydende: kapitalafkastordningen og den særlige ordning for udøvende kunstnere.

Detaljeret beskrivelse

FGB7 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel