Gå til sidens indhold

FGB2

Langt navn

B.2. Obligationer

Generel Beskrivelse

Værdien af danske obligationer ultimo året. Værdien af udenlandske obligationer er rubriceret under B.1.B.

Værdien er obligationernes kursværdi.

Fra 2022 er der lavet et split af obligationer, der ejes af flere personer. En lille andel af obligationerne (i 2022 500 mio. kr. ud af 25 mia.) er ejet af mere end en person. Her optælles antallet af personer som ejer obligationen og værdien splittes ligeligt mellem personerne.

Detaljeret beskrivelse

FGB2 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel