Gå til sidens indhold

FGD1C

Langt navn

Prioritetsgæld i anden fast ejendom

Generel Beskrivelse

Gælden er opgjort til kursværdien,

Gæld til kreditforeninger med pant i anden fast ejendom. "Anden fast ejendom" er afgrænset som under A.4.

Der modtages både data om restgæld og kursværdi af gæld. Restgælden fremgår af variablen FGD1C_RG

Kilden til data er Skats register om prioritetsrenter.

Detaljeret beskrivelse

FGD1C har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel