Gå til sidens indhold

FGD1A_RG

Langt navn

Gæld til kreditforeninger i primær bolig - Restgæld

Generel Beskrivelse

Gæld til kreditforeninger med pant i den primære bolig. Beløbet er restgælden. Find kursværdien af gælden i variablen FGD1A.

Af grunddata leveret til Danmarks Statistik fremgår det, hvilken bolig er optaget i. Se hvordan primær boligen er defineret i variablen FGA1 om værdien af den primære bolig.

Der modtages både data om restgæld og kursværdi af gæld. Kursværdien kan ses i variablen FGD1A

Kilden til data er Skats register om prioritetsrenter.

Detaljeret beskrivelse

FGD1A_RG har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel