Gå til sidens indhold

FGA4

Langt navn

A.4. Anden fast ejendom (udlejningsboliger, erhverv mv.)

Generel Beskrivelse

Anden fast ejendom dækker fx forældrekøb af ejerlejligheder mv., værdien af udlejningsejendomme og sommerhuse til udlejning, som familien ejer, forret-ningsejendomme, byggegrunde osv. I den beregnede markedsværdi er der ikke taget højde for, at en sælger normalt ikke kan få udbetalt hele værdien, idet der kommer ejendomsmæglersalær, tinglysningsafgift mv. oveni. Statistikkens opgørelse af markedsværdien vil derfor normalt være overvurderet.

Detaljeret beskrivelse

FGA4 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel