Gå til sidens indhold

FGF4

Langt navn

F.4. Øvrig gæld til det offentlige

Generel Beskrivelse

Gæld til det offentlige som ikke er inkluderet i de øvrige F-komponenter. Det omfatter blandt andet kunder hos Finansiel Stabilitet, øvrig gæld til Udbetaling Danmark samt gæld til offentlige investeringsfonde. Vækstfonden indgår ikke her, men i E.2 i overenstemmelse med praksis i nationalregnskabet.

Databrud: I 2021 kommer der ekstra 9 mia. kr. i gæld til skatteforvaltningen ind i denne komponent. Det formodes at skyldes lån relateret til COVID-19 hjælpepakker.

Detaljeret beskrivelse

FGF4 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel