Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – både her hos os selv i Danmarks Statistik og hos andre internationale, inden- og udenlandske kilder til statistikker.

Falder vi over en spændende statistik fra andre, deler vi den med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


ulighed

Vis alle blogindlæg


10. marts 2017 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Kom helt tæt på etniske minoritetsunge i Danmark

Er der forskel på 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet? Det undersøger SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i ny analyse baseret på spørgeskemabesvarelser fra knap 900 unge med baggrund i 118 forskellige lande. Data fra de etniske minoritetsunge sammenlignes med tilsvarende data fra over 4.000 majoritetsdanske unge, også født i 1995.

De unge har fået spørgsmål inden for emner som familierelationer, fysisk og psykisk helbred og trivsel, fritidsliv, kriminalitet og seksualitet. Spørgsmålene går således tæt på bl.a. sprog og samtaleemner i hjemmet, husarbejde og kønsarbejdsdeling, selvværd og ensomhed, religiøse aktiviteter, oplevelser af diskrimination, erfaringer med alkohol og alder ved seksuel debut.

De to grupper har forskellige erfaringer med alkohol. Næsten alle majoritetsdanske 18-årige har smagt alkohol, mens 27 pct. af drengene og 37 pct. af pigerne fra etniske minoriteter ikke har rørt alkohol overhovedet.  Det er dog stadig de fleste i begge grupper, der har smagt alkohol.

Fælles for begge grupper af unge er også, at størstedelen af dem ikke hyppigt deltager i religiøse aktiviteter, at de ikke har oplevet diskrimination inden for det sidste halve år, og at de fleste føler sig stærkt knyttede til Danmark.

Læs mere om forskelle og ligheder mellem de to grupper i rapporten ”Etniske minoritetsunge i Danmark - En undersøgelse af årgang 1995”, der også giver en detaljeret beskrivelse af metoden bag, herunder svarprocenten, bortfald og brug af andre kilder.


Tags: efterkommere, familier, fattigdom, hash, indvandrere, integration, kriminalitet, levevilkår, ligestilling, racisme, rygning, trivsel, uddannelse, ulighed, unge
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik


2. juni 2016 af Mette-Line Bjørn Jakobsen

Der er stor forskel på livsindkomsten, afhængigt af hvor i landet man bor

For første gang er det muligt at følge den faktiske indkomst for en hel generation over et livsforløb.

 

De personer, der blev født i årene 1950-54, har i gennemsnit tjent 14 mio. kr. – svarende til 450.000 kr. om året fra de var 30 til 60 år. Men der er stor forskel på indkomsten, afhængigt om man bor i kommunerne nord for København, eller man bor på Langeland eller en af de andre mindre øer.

 

De personer, som bor i Hørsholm, Gentofte og Rudersdal kommune har den højeste gennemsnitlige livsindkomst på 21-22 mio. kr., mens personer, som bor på Langeland, Lolland, Morsø og Bornholm, har den laveste gennemsnitlige livsindkomst på ca. 12 mio. kr.

 

Analysen er udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af Danmarks Statistiks indkomstregistre.


Tags: indkomster, udkantsdanmark, ulighed, kommuner
Emne: Arbejde og indkomst
Geografi: Dansk statistik


13. maj 2016 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

TIP: Statistik om Udkantsdanmark

Danmarks Statistik bruger ikke begrebet ”Udkantsdanmark” i publiceringen af statistikker. Men mange tabeller i Statistikbanken er fordelt på kommuner, og kan bruges til at belyse de regionale forskelle. Kun enkelte tabeller i Statistikbanken er fordelt på type af bopælskommune, dvs. bykommuner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner. 

Andre, der benytter denne opdeling af kommuner som grundlag for at beskrive ”udkantsproblematikken” er fx Kommunernes Landsforening i deres tema om "Danmark i forandring" (link til Internet Archive).

KORA har set på uligheden i pensionsformuer mellem land og by i rapporten ”Borgernes pensionsformuer”.

Lise Lyck tager udgangspunkt i opdelingen i bogen ”Udkantsdanmark og sammenhængskraft i Danmark – En helhedsanalyse”

En oversigt over kommuner fordelt efter by-, mellem-, land- og yderkommuner findes hos ”Liv og Land”. Her finder man også rapporten ”Landdistriktskommuner - indikatorer for landdistrikt”, som redegør for kriterierne for opdelingen af kommunerne i de fire typer. 

”Liv og Land” er Erhvervsstyrelsens hjemmeside om styrelsens initiativer på landdistriktsområdet. På hjemmesiden findes en liste over rapporter og faktaark i relation til landdistrikterne.


Tags: udkantsdanmark, urbanisering, ulighed, kommuner
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek