Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – falder vi over spændende statistik fra inden- eller udenlandske kilder, deler vi dem med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


hash

Vis alle blogindlæg


10. marts 2017 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Kom helt tæt på etniske minoritetsunge i Danmark

Er der forskel på 18-årige etniske minoritetsunges liv i Danmark sammenlignet med jævnaldrende fra den danske majoritet? Det undersøger SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i ny analyse baseret på spørgeskemabesvarelser fra knap 900 unge med baggrund i 118 forskellige lande. Data fra de etniske minoritetsunge sammenlignes med tilsvarende data fra over 4.000 majoritetsdanske unge, også født i 1995.

De unge har fået spørgsmål inden for emner som familierelationer, fysisk og psykisk helbred og trivsel, fritidsliv, kriminalitet og seksualitet. Spørgsmålene går således tæt på bl.a. sprog og samtaleemner i hjemmet, husarbejde og kønsarbejdsdeling, selvværd og ensomhed, religiøse aktiviteter, oplevelser af diskrimination, erfaringer med alkohol og alder ved seksuel debut.

De to grupper har forskellige erfaringer med alkohol. Næsten alle majoritetsdanske 18-årige har smagt alkohol, mens 27 pct. af drengene og 37 pct. af pigerne fra etniske minoriteter ikke har rørt alkohol overhovedet.  Det er dog stadig de fleste i begge grupper, der har smagt alkohol.

Fælles for begge grupper af unge er også, at størstedelen af dem ikke hyppigt deltager i religiøse aktiviteter, at de ikke har oplevet diskrimination inden for det sidste halve år, og at de fleste føler sig stærkt knyttede til Danmark.

Læs mere om forskelle og ligheder mellem de to grupper i rapporten ”Etniske minoritetsunge i Danmark - En undersøgelse af årgang 1995”, der også giver en detaljeret beskrivelse af metoden bag, herunder svarprocenten, bortfald og brug af andre kilder.


Tags: efterkommere, familier, fattigdom, hash, indvandrere, integration, kriminalitet, levevilkår, ligestilling, racisme, rygning, trivsel, uddannelse, ulighed, unge
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik


1. december 2015 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Hvor mange ryger hash?

Sundhedsstyrelsen udgiver hvert år rapporten "Narkotikasituationen i Danmark", som bl.a. indeholder oplysninger om udbredelsen af illegale stoffer, herunder hash.

41,5 pct. af unge i aldersgruppen 16-24 år har prøvet hash. Det er i denne aldersgruppe, at den aktuelle brug af stoffer er størst; 23,9 pct. oplyser at have brugt hash inden for det seneste år, hvilket er en stigning sammenlignet med i 2010, hvor 19 pct. angav et aktuelt forbrug.

Til gengæld er der blandt 15-16 årige skolebørn sket et fald i det eksperimenterende brug af illegale stoffer – herunder et signifikant fald i brug af hash. 13 pct. af de unge 15-16-årige angiver i 2015 at have prøvet cannabis nogensinde, mod 18 pct. i 2011.

Rapporten indeholder også et skøn over omfanget af antal personer, som har et stofmisbrug. Baseret på seneste tal fra 2009, skønnes der at være 33.000 personer med et stofmisbrug. Knap 11.000 af disse skønnes alene at være personer med et hashmisbrug.

Læs mere i "Narkotikasituationen i Danmark 2015" som også har oplysninger om stofmisbrugsbehandling, sundhedsrelaterede konsekvenser og narkotikakriminalitet. Find andre rapporter om misbrug i denne FAQ fra Danmarks Statistiks Informationsservice.


Tags: narkotika, hash
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30