Gå til sidens indhold

Misbrug/Af­hængighed

Hvordan er danskernes alkohol- og tobaksvaner?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

I Danmarks Statistik Statistikbank er der tabeller over Forbrug og salg af alkohol og tobak, hvor nogle opgørelser går tilbage til 1921.

Andre historiske tidsserier over forbrug af alkohol og cigaretter (1945-2010) og over daglige rygere (1953-2012) kan ses i Danmarks Statistiks publikation "65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig". Ved klik på grafikken i bogen åbnes en Excel-fil med de bagvedliggende tal:

Andre kilder til data om alkohol

Sundhedsstyrelsen:

  • Temaside om Alkohol
  • Sundhedsdatastyrelsens alkoholstatistik, der omfatter sygelighed, behandling for alkoholproblemer og udgifter til kontakt i sygehus
  • Artiklen "Danske unge drikker stadig for meget" (2016), hvor der også er link til en rapport fra en europæisk undersøgelse af 15-16-åriges forhold til alkohol, rygning samt stoffer

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

Andre kilder til data om tobak og rygning

Sundhedsstyrelsen: 

Kræftens Bekæmpelse: 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

Mere om rusmidler og afhængighed

VIVE og forskere på Sociologisk Institut, KU har samarbejdet om projektet "Youths, Drugs and Alcohol":

"Den Nationale Sundhedsprofil 2017" indeholder også oplysninger om rygning og alkoholforbrug:

Statens Institut for Folkesundhed gennemførte i 2015 og 2016 et større studie af Sygdomsbyrden i Danmark. I rapporterne om "Sygdomme" og "Risikofaktorer" behandles forekomsten og konsekvenser af (misbrug af) bl.a. alkohol, rygning, narkotiske stoffer og andre rusmidler: 

Center for Rusmiddelforskning udgiver rapporter om mange forskellige aspekter af afhængighed af rusmidler:

Hvordan er narkotikasituationen i Danmark?

Sundhedsstyrelsen har siden 2004 årligt udgivet rapporter om Narkotikasituationen i Danmark.

Se også Sundhedsstyrelsens øvrige sider om narkotika:    

Danmarks Statistik har oplysninger om den sociale stofmisbrugsbehandling, som kommuner og behandlingstilbud yder:

Internationalt om narkotika

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) er en organisation under EU, der har data om narkotika og stofmisbrug i Europa:

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) udgiver data om narkotika på verdensplan:

[Opdateret maj 2020]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål

Kontakt

Informations­service og Bibliotek