Gå til sidens indhold

Misbrug/Af­hængighed

Hvordan er danskernes alkohol- og tobaksvaner?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

I Danmarks Statistik Statistikbank er der tabeller over Salg af alkohol og tobak, hvor nogle opgørelser går tilbage til 1921.

Andre historiske tidsserier over forbrug af alkohol og cigaretter (1945-2010) og over daglige rygere (1953-2012) kan ses i Danmarks Statistiks publikation "65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig". Ved klik på grafikken i bogen åbnes en Excel-fil med de bagvedliggende tal:

Andre kilder til data om alkohol

Sundhedsstyrelsen:

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

Andre kilder til data om tobak og rygning

Sundhedsstyrelsen: 

Kræftens Bekæmpelse: 

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd:

Mere om rusmidler og afhængighed

VIVE og forskere på Sociologisk Institut, KU har samarbejdet om projektet "Youths, Drugs and Alcohol":

"Den Nationale Sundhedsprofil 2021" indeholder også oplysninger om rygning og alkoholforbrug:

Sundhedsstyrelsen har i 2023 udgivet tre rapporter om Sygdomsbyrden i Danmark. I rapporterne behandles bl.a. forekomsten og konsekvenser af (misbrug af) bl.a. alkohol og rygning. 

Center for Rusmiddelforskning udgiver rapporter om mange forskellige aspekter af afhængighed af rusmidler.

Hvordan er narkotikasituationen i Danmark?

Sundhedsstyrelsen har siden 2004 årligt udgivet rapporter om Narkotikasituationen i Danmark.

Se også Sundhedsstyrelsens øvrige sider om narkotika:    

Danmarks Statistik har oplysninger om den sociale stofmisbrugsbehandling, som kommuner og behandlingstilbud yder:

Internationalt om narkotika

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) er en organisation under EU, der har data om narkotika og stofmisbrug i Europa:

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) udgiver data om narkotika på verdensplan:

 

[Denne side er senest revideret marts 2023]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål