Gå til sidens indhold

Danmarks Statistiks bibliotek

Biblioteket hos Danmarks Statistik har historisk statistik fra Danmark – og fra næsten alle verdens lande

Internationale bøger - Informationsservice 

Biblioteket har siden 1850 opbygget Danmarks mest omfattende samling af statistik, og hele dette tal-skatkammer er også tilgængeligt for dig – uanset om du er forsker, studerende, journalist eller almindeligt interesseret borger. Læs mere om, hvad vi har, i indgangene herunder.

Statistik om Danmark

Biblioteket har alt det materiale, der er udgivet af Danmarks Statistik – samt institutionens forgængere. Den ældste udgivelse er fra 1835 og indeholder resultater fra folketællingerne i 1801 og 1834.

Netop folketællinger, befolkningens bevægelser og dødelighed samt oversigter over jordejendomme, skibsfart og udenrigshandel er blandt de allerførste statistikker.

Mange af de historiske udgivelser fra Danmarks Statistik er blevet skannet og kan hentes i pdf-format fra siderne Historiske publikationsserier og Publikationer.

Biblioteket har også historiske udgivelser fra andre danske statistikproducenter – som eksempelvis:

  • Det Kgl. Sundheds-kollegium (senere Sundhedsstyrelsen): "Dødsaarsagerne i Kongeriget Danmarks byer" (1890-1919
  • Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab: "Tidsskrift for landøkonomi" (1853-1971)
  • Undervisningsministeriet: "Uddannelsesstatistik" (1970-1987)
  • Dansk Arbejdsgiverforening: Forskellige lønstatistikker (1953 og frem)

Der er mulighed for at se de gamle publikationer på bibliotekets læsesal og i de fleste tilfælde, er det også muligt at låne dem med hjem.

Statistik om andre lande i hele verden

Biblioteket samling af statistik om andre lande er omfattende og varieret. Vi har bl.a. hundrede år gamle statistikårbøger fra lande som Tyskland, Egypten og Venezuela, ligesom vi har statistik fra og om lande, der ikke længere eksisterer, som fx Tjekkoslovakiet.

De ældste statistikserier er fra og om centraleuropæiske og nordamerikanske lande og går tilbage til midten af 1800-tallet. Disse udgivelser giver mulighed for at følge tilblivelsen af nationer. Vores samling af statistik fra og om alverdens lande er resultatet af tidligere udvekslingsaftaler med andre landes statistikbiblioteker. Det har betydet, at vi har udgivelser fra stort set alle verdens landes statistikbureauer – og mange statistikudgivelser om landene i seks verdensdele: Europa, Asien, Oceanien, Nord- og Sydamerika samt Afrika.

De mest udbredte emner er befolkning, handel, landbrug samt naturligvis generelle årbøger på tværs af emner. Der er også mere landespecifikke oplysninger som fx årbøger om USA’s bomulds- og tobaksstatistikker.

Der er mulighed for at se de gamle publikationer på bibliotekets læsesal og i de fleste tilfælde, er det også muligt at låne dem med hjem.

Statistik fra internationale organisationer (fx FN, OECD og Eurostat) – og fra udenlandske forlag

Biblioteket har historiske, statistiske udgivelser fra en række internationale organisationer, som især blev etableret i tiden efter 2. verdenskrig. Det drejer sig om udgivelser fra FN og underorganisationer samt OECD, IMF, World Bank og Eurostat. Eksempler på lange tidsserier:

  • FN: "Population and vital statistics report" (1949-2013)
  • IMF: "International financial statistics" (1948-2010)
  • International Tea Committee: "Annual Bulletin of Statistics" (1946 og frem)
Andre typer udgivelser

Biblioteket har også udgivelser fra udenlandske forlag. Det drejer sig især om videnskabelig litteratur inden for matematik, statistik, økonomi og samfundsvidenskab, som har været efterspurgt og anvendt af ansatte i Danmarks Statistik.

Der er mulighed for at se de gamle publikationer på bibliotekets læsesal og i de fleste tilfælde, er det også muligt at låne dem med hjem.

Bliv bruger, låneregler og lånetid

Du kan uden videre skrive til os med spørgsmål eller for at få hjælp til at finde statistikker.

Du kan låne materialer fra os gennem dit lokale folkebibliotek. Eller du kan komme på besøg og låne direkte fra os. Hvis du vil låne med hjem fra os, skal du oprettes som bruger – med navn, adresse, e-mailadresse, mobilnummer og CPR-nummer. Sundhedskort eller anden gyldig legitimation (kørekort, studiekort eller pas) kan bruges som legitimation.

Du kan sidde med materialer på vores læsesal uden at være oprettet som bruger. De fleste af vores materialer befinder sig i kældermagasiner. Det betyder, at materiale til udlån eller brug på læsesal skal bestilles senest kl. 15 dagen før, du besøger os.

Adresse og email

Du kan skrive til os på info@dst.dk – eller bruge spørgeformularen.

Hvis du vil besøge os, skal du skrive til os for at lave en aftale.
Vores fysiske adresse er: Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø.

Sådan opbevarer vi dine personoplysninger

På Danmarks Statistiks side om privatlivspolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler oplysninger om dig, når du er oprettet som bruger/låner.

Du kan til enhver tid blive slettet som bruger/låner, hvis du ønsker det. Henvend dig i så fald til os på info@dst.dk

Bibliotekets historie

Danmarks Statistiks bibliotek er hovedfagbibliotek for beskrivende statistik, hvilket betyder, at vi har den bedste og mest omfattende samling af statistik i Danmark. Der er offentlig adgang til biblioteket.

Biblioteket er grundlagt i 1850 og følger dermed Danmarks Statistiks historie.

Biblioteket har været på finansloven siden grundlæggelsen.

 

Online bibliotekskatalog

Her kan du søge efter alle udgivelser fra Danmarks Statistik og institutionens forgængere. Her findes også øvrige udgivelser fra 1996 og frem.

Kortkatalog 

De fleste udgivelser fra før 1996, som ikke er udgivet af Danmarks Statistik, er kun registreret i gammeldags kortkatalog og kræver derfor hjælp fra os i Informationsservice og Bibliotek.

Kontakt

Informations­service og Bibliotek