Gå til sidens indhold

Blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – både her hos os selv i Danmarks Statistik og hos andre internationale, inden- og udenlandske kilder til statistikker.

Falder vi over en spændende statistik fra andre, deler vi den med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


kommuner

Vis alle blogindlæg


27. oktober 2016 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Danmark har mere end én solskinsø

Bornholm, kendt som solskinsøen, har 1909 solskinstimer i løbet af et år. Læsø og Samsø har dog lidt flere, nemlig henholdsvis 1951 og 1917 timer. Til gengæld kan Bornholm med rette kalde sig solskinsøen henover sommeren, hvor øen har den solrigeste maj, juni, juli og august i Danmark. 

Den nye rapport "Klimadata Danmark, kommunale referenceværdier 2006-2015" fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) opgør på kommuner antallet af solskinstimer, hvor i Danmark det er varmest og hvor, der falder mest nedbør. Så rapporten fortæller ikke, om øer, der er del af en større kommune, også er solskinsøer. Til gengæld viser den, at trods Danmarks beskedne geografiske størrelse, så varierer vejret faktisk fra kommune til kommune. Det gør således en forskel om man bor vest eller øst for den jyske højderyg. Herning kommune har fx den største årsnedbørmængde (978 mm) i Danmark, mens Aarhus kommune ligger under landsgennemsnittet med 796 mm nedbør.

Temperaturmæssigt er Frederiksberg den varmeste kommune, mens Randers er den koldeste set over et helt år. 

Se gennemsnitstemperatur, nedbørsmængde og solskintimer for din egen kommune og de andre økommuner Morsø, Fanø, Ærø og Langeland på DMI's hjemmeside, hvor man både finder rapporten og rapportens data i Excel-ark.


Tags: kommuner, meteorologi, vejr
Emne: Geografi, miljø og energi
Geografi: Dansk statistik


16. juni 2016 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

TIP: Ghettoer i Danmark

Danmarks Statistik udgiver ikke statistik om ghettoområder eller udsatte boligområder.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der offentliggør ”Ghettolisten”. Listen er blevet offentliggjort siden 2010 af skiftende ministerier. Fra 2010 til 2013 blev boligområder udpeget til listen ud fra 3 kriterier om bl.a. ledighed og kriminalitet. I 2014 blev kriterierne udvidet til 5 med 2 nye kriterier om uddannelsesniveau og indkomst. Ghettolisten omfatter i dag almene boligområder med mindst 1.000 beboere, der opfylder 3 af de 5 kriterier. Kriterierne og de ældre lister kan ses hos Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen.

KL ser nærmere på de særligt udsatte boligområder fra listen pr. 1. februar 2014 i notatet "Almene boliger - beboersammensætning, sundhed og beskæftigelse". I notatet analyseres de 18-64-åriges beskæftigelses- og forsørgelsesmæssige situation samt forbrug af sundhedsydelser fordelt på særligt udsatte boligområder, øvrige almene boligområder og den resterende boligmasse.

Generel statistik, primært folketal og boligstatistik, fordelt på bydele kan ofte findes hos de enkelte kommuner, bl.a. hos de fire største: København, Aarhus, Aalborg og Odense

[Link til Ghettolisten opdateret til seneste udgave udgivet december 2020.] 


Tags: byer, ghettoer, kommuner
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


2. juni 2016 af Mette-Line Bjørn Jakobsen

Der er stor forskel på livsindkomsten, afhængigt af hvor i landet man bor

For første gang er det muligt at følge den faktiske indkomst for en hel generation over et livsforløb.

 

De personer, der blev født i årene 1950-54, har i gennemsnit tjent 14 mio. kr. – svarende til 450.000 kr. om året fra de var 30 til 60 år. Men der er stor forskel på indkomsten, afhængigt om man bor i kommunerne nord for København, eller man bor på Langeland eller en af de andre mindre øer.

 

De personer, som bor i Hørsholm, Gentofte og Rudersdal kommune har den højeste gennemsnitlige livsindkomst på 21-22 mio. kr., mens personer, som bor på Langeland, Lolland, Morsø og Bornholm, har den laveste gennemsnitlige livsindkomst på ca. 12 mio. kr.

 

Analysen er udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af Danmarks Statistiks indkomstregistre.


Tags: indkomster, udkantsdanmark, ulighed, kommuner
Emne: Arbejde, indkomst og formue
Geografi: Dansk statistik


13. maj 2016 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

TIP: Statistik om Udkantsdanmark

Danmarks Statistik bruger ikke begrebet ”Udkantsdanmark” i publiceringen af statistikker. Men mange tabeller i Statistikbanken er fordelt på kommuner, og kan bruges til at belyse de regionale forskelle. Kun enkelte tabeller i Statistikbanken er fordelt på type af bopælskommune, dvs. bykommuner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner. 

Andre, der benytter denne opdeling af kommuner som grundlag for at beskrive ”udkantsproblematikken” er fx Kommunernes Landsforening i deres tema om "Danmark i forandring" (link til Internet Archive).

KORA har set på uligheden i pensionsformuer mellem land og by i rapporten ”Borgernes pensionsformuer”.

Lise Lyck tager udgangspunkt i opdelingen i bogen ”Udkantsdanmark og sammenhængskraft i Danmark – En helhedsanalyse”

En oversigt over kommuner fordelt efter by-, mellem-, land- og yderkommuner findes hos ”Liv og Land”. Her finder man også rapporten ”Landdistriktskommuner - indikatorer for landdistrikt”, som redegør for kriterierne for opdelingen af kommunerne i de fire typer. 

”Liv og Land” er Erhvervsstyrelsens hjemmeside om styrelsens initiativer på landdistriktsområdet. På hjemmesiden findes en liste over rapporter og faktaark i relation til landdistrikterne.


Tags: udkantsdanmark, urbanisering, ulighed, kommuner
Emne: Levevilkår
Geografi: Dansk statistik


9. februar 2015 af Mette-Line Bjørn Jakobsen

Hvor meget bruger kommunerne pr. skolebarn?

Hvad koster et skolebarn om året? Det er der stor forskel på fra kommune til kommune. Det viser en ny kortlægning udført af KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Rapporten Så meget koster en skoleelev giver et overblik over kommunernes enhedsudgifter på skoleområdet 2009/2010-2012/2013


Tags: skoleelever, folkeskole, kommuner, regnskaber, uddannelse
Emne: Nationalregnskab og offentlige finanser
Geografi: Dansk statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek