Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – falder vi over spændende statistik fra inden- eller udenlandske kilder, har vi delt dem med jer her på bloggen. 

Fra 2024 opdateres bloggen ikke længere med nye blogindlæg. Bloggen har eksisteret siden 2015, og er siden 2019 – med få undtagelser – udkommet en gang om måneden.

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


portaler

Vis alle blogindlæg


27. april 2023 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

OECD har øje for den digitale udvikling

Hvor langt er Danmark i sin digitale udvikling i forhold til øvrige OECD-lande? Det gør OECD visuelt overskueligt med værktøjet Going Digital Toolkit.

Med Going Digital Toolkit præsenterer OECD statistik, der belyser vores digitale samfund med en slags syvfarvet iris. Værktøjet er bygget op om syv dimensioner, hvor der inden for hver kan være fem til syv statistiske indikatorer. Jo længere ude mod cirklens yderkant, man som land er placeret, jo bedre scorer landet på den pågældende indikator.

Danmark scorer højt på indikatorer om adgang til og brug af internet, samt tillid til sikkerhed og deling af data. Til gengæld ligger vi lavt og nogle gange under OECD-gennemsnittet på indikatorer om innovation - fx på andelen af patenter inden for informations- og kommunikationsteknologi.

Man kan for hvert land få grafik over seneste års udvikling i indikatorerne. Man kan dykke dybere i de enkelte statistikker og blive guidet til de kilder, data kommer fra.

Har man lyst til selv at sammensætte og visualisere data, kan man gå i OECD's virtuelle ”køkken”. I deres Data Kitchen er der flere forskellige grafiske præsentationer at "kokkerere" med.

 

OECD Going Digital Toolkit


Tags: arbejdsmarked, digitalisering, e-handel, eksport, erhverv, informationssamfundet, innovation, internettet, investeringer, jobskabelse, patenter, portaler, rangorden
Emne: Uddannelse og forskning
Geografi: International statistik


28. september 2021 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Tyskland i tal

Har det netop afholdte valg til den tyske forbundsdag gjort dig nysgerrig på tal og fakta om vores store naboland mod syd? Så er her nogle tips til statistik om Tyskland.

Man kan naturligvis tage fat i Eurostat, som har tal for alle EU-lande og dermed også Tyskland. Men denne gang sætter vi fokus på den nationale statistik fra det tyske statistikbureau Statistisches Bundesamt (Destatis).

Statistikken hos Destatis er inddelt i seks overordnede emner. Fra emnesiderne finder man introduktion til den pågældende statistik, link til relaterede publikationer, metode og databasetabeller. Aktuelle nøgletal finder man i deres Dashboard. Vil man hellere selv danne tabeller, kan man gå direkte til databasen GENESIS-Online.

Tyskland er et stort land, der består af 16 delstater og hundredvis af regionale distrikter. Regional statistik er vigtig for Tyskland, og hver delstat har derfor sit eget statistikbureau. Destatis og de regionale bureauer samarbejder i “Statistische Ämter des Bundes und der Länder” om en statistikportal og står bl.a. bag et regionalt atlas og siden Stadt.Land.Zahl med nøgletal for detaljerede regionale områder. Alle detaljerede data kan desuden findes i Regionaldatenbank Deutschland.

Er man interesseret i tysk historisk statistik, så er ”Statistisches Jahrbuch” et godt sted at starte. Årbogen er udgivet siden 1880, undtagen i perioden 1943-1951. Man kan også kontakte Statistische Bibliothek, som løbende giver online adgang til ældre trykte statistiske publikationer i takt med, de bliver digitaliseret.


Tags: tyskland, portaler, årbøger
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


6. oktober 2017 af Informations­service og Bibliotek

USA i tal og grafer

Hvis du har svært ved at finde rundt i de amerikanske statistikker, er det ikke uden grund. I USA er der ikke ét centralt statistikbureau. Det føderale statistiske system er decentraliseret og består af 13 ”principal agencies”, hvis hovedformål er at indsamle og formidle statistikker. Desuden er der tilknyttet mere end 100 agenturer i styrelser og ministerier, som alle er involveret i at indsamle data og producere statistikker for deres specifikke område.

De vigtigste er Bureau of the Census, der har de omfattende statistikker om befolkningen og erhvervslivet. Bureau of Economic Analysis koncentrerer sig om national- og regionaløkonomi. Bureau of Labor Statistics har fokus på arbejdsmarked og priser, bl.a. det såkaldte kongetal om jobskabelsen i USA.

En genvej til at finde ud af hvilket agentur, man skal gå til for at finde specifik information, er Data.Gov, som indeholder alle nyere datasæt fra statistikproducenterne.

Eksempler på portaler, der benytter de offentlige data til at visualisere sammenhænge frem for at vise traditionelle tabeller, er Data USA og Overflow Data.

[Redigeret november 2019]


Tags: USA, portaler
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


19. september 2017 af Informations­service og Bibliotek

International statistik

Hvor finder man officiel statistik, der kan sammenlignes på tværs af lande? Det gør man især hos Eurostat, OECD, World Bank, IMF og FN's organisationer, fx UN Statistics Division.

Alle disse organisationer har selvfølgelig hjemmesider og databanker, men en ny trend er portaler, der i højere grad lægger vægt på beskrivende artikler og visuelle fremstillinger af statistikkerne fremfor de traditionelle tabeller.

Nogle eksempler er Eurostats Statistics Explained med  forklarende tekst og grafer. OECD illustrerer alle indikatorer med grafer. World Bank viser med portalen TCdata360 hovedsagelig grafer, hvor IMF's Data Mapper viser både verdenskort og grafer. 

Eftersom data frit kan hentes fra de internationale organisationer, dukker der også portaler op, som udnytter disse data på nye og spændende måder. Typisk udspringer portalerne fra forsknings- eller universitetsmiljøer; ofte anført af en entusiastisk grundlægger. Eksempler er Population.io, Our world in data og Gapminder.

Kan man stole på informationerne? Det kan være svært at sammenligne statistikker over landegrænser, da de enkelte lande indsamler og offentliggør deres statistikker på mange forskellige måder, bl.a. afhængigt af økonomi, lovgivning og kulturelle forhold.

Internationale organisationer som FN, OECD og EU arbejder derfor med at standardisere metoder og klassifikationer for at sikre sammenlignelige data på tværs af grænser. Fælles for disse organisationer er, at de ikke selv indsamler data, men får dem leveret fra medlemsstaterne.

Selvom international statistik generelt har en god kvalitet, skal man i høj grad være opmærksom på metoden bag tallene. Der er ofte mange noter og undtagelser, der skal findes i den tilhørende dokumentation. Det kan også være nyttigt at vide om statistikken er baseret på en forordning, som landene har pligt til at efterleve, eller en aftale på frivillig basis. Tag også formålet med organisationen og medlemskredsen af lande i betragtning.

Liste over internationale organisationer og deres statistikker, fordelt på emner, kan ses på vores linklister.


Tags: portaler, sammenlignelighed
Emne: Borgere
Geografi: International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek