Gå til sidens indhold

Økonomi for landbrug og gartneri

Jordbrugets økonomi er belyst med tal for sektorens bruttofaktorindkomst, gæld, renter og investeringer. Dertil hører statistikserier om pris- og mængdeudvikling. Herudover data fra bedrifternes regnskaber, inddelt efter type og størrelse. Der findes også data om familieindkomster og energiforbrug.

Introduktion

Leder du efter tal om jordbrugets økonomi er dette rette sted. Der er tal for den overordnede økonomi, såvel som bedrifternes økonomi samt prisudvikling på produkter og indsatsfaktorer med mere.

Dokumentation

 

Indholdsfortegnelse

Landbrugsregnskaber i 100 år
Regnskabsstatistik for jordbrug Økonomien i landbrugets produktionsgrene Landbrug, tidligere år Gartneri, tidligere år Økologi, tidligere år Rapporter og notater Landbrugets driftsgrene fra 2000 til og med 2005

Landbrugsregnskaber i 100 år

Med statistikken for 2015 er der udgivet regnskabsstatistik for landbrug i Danmark i 100 år. Her er nogle publikationer, der belyser udviklingen over tid samt den første statistik, der blev udgivet.

Regnskabsstatistik for jordbrug

Regnskabsstatistik for jordbrug indeholder detaljeret information om danske landbrugs og gartneriers økonomi. Statistikken er baseret på en stikprøve omfattende ca. 1600 bedrifter (2021), der er udvalgt så de er repræsentative for jordbrugssektoren. Data hentes primært via en selvstændig opsamling fra Dansk Landbrugs fælles regnskabssystem Ø90, men også fra øvrige private revisionskontorer.

 

Statistikken følger kalenderåret og udgives endeligt senest 30. september det efterfølgende år. Omkring 10. juli udgives foreløbige tal for heltidslandbrug.

Se tabellerne i Statistikbanken 

 

Udvidede tabeller for jordbrug

 

Henvendelse : Henrik Bolding Pedersen, +45 39 17 33 15, E-post: hpe@dst.dk

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Publikationen, Økonomien i landbrugets produktionsgrene, er udarbejdet på basis af regnskabsstatistikkerne for landbrug og gartneri og vedrører alene heltidsbedrifter. De enkelte regnskaber er opdelt i en række produktionsgrene, hvor økonomien ved den enkelte produktion beskrives i detaljer.  

De anvendte regnskaber følger kalenderåret. Statistikken er baseret på en stikprøve omfattende ca. 1.400 regnskaber, som repræsenterer en population på ca. 9.000 landbrug og gartnerier (2021), der har standardarbejdstimer svarende til mindst 1 årsværk.   

Til forskningsprojekter kan der, via Danmarks Statistiks forskerservice, gives adgang til anonymiserede individdata. 

 

Danmarks Statistik Publikationer

Se publikationerne Regnskabstatistik for jordbrug og Landbrugets produktionsgrene

 

Historiske data

Udvidede tabeller for perioden 1999-2008 finder du her, bemærk at det ikke er tidstabeller:

Samlet

Heltidsbedrifter

Landbrug, ikke-opdateret tidsserie 1973-1999

Udvidede tabeller for perioden 1999-2009 finder du her, bemærk at det ikke er tidstabeller.

Samlet

Grupperinger

 

Gartnerier, ikke-opdateret tidsserie 1980-1999

 

Udvidede tabeller for 2009

Alle økologiske bedrifter

Økologisk planteproduktion

Økologisk mælkeproduktion

 

Udvidede tabeller for perioden 1999-2008

Samlet

Omlægningsstatus

Årsværk og omlægningsstatus

Regioner og år siden omlægning

Planteproduktion

Årsværk for omlagte bedrifter

Mælkeproduktion

Årsværk og størrelsesgrupper

   

Bilagstabeller for landbrug

Bilagstabeller 1990-2000

Bilagstabel 1990

Bilagstabel 1991

Bilagstabel 1992

Bilagstabel 1993

Bilagstabel 1994

Bilagstabel 1995

Bilagstabel 1996

Bilagstabel 1997

Bilagstabel 1998

Bilagstabel 1999

Bilagstabel 2000

 

Bilagstabeller for landbrug, 2001-2005    
Tabeller inkl. privatøkonomi   Tabeller uden privatøkonomi
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2001    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2001
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2002    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2002
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2003    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2003
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2004    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2004
 Bilagstabeller inkl. privatøkonomi, 2005    Bilagstabeller uden privatøkonomi, 2005

 

Udvidede tabeller fra 1991-2005

Salgsafgrøder

Konventionelle

Omlagte økologiske

 

Grovfoder

Konventionelle

Omlagte økologiske

 

Kvæghold

Konventionelle

Omlagte økologiske

 

Svinehold

Konventionelle

 

Fjerkræ og pelsdyr

Konventionelle

 

Driftsgrensbidrag

Konventionelle

 

Læs mere om opgørelsesmetoder og datagrundlag for de indeks, Danmarks Statistik offentliggør

Jordbrugets prisforhold

Jordbrugets prisforhold udkommer ca. 1. april.
Du kan hente publikationen nederst på siden. Endvidere kan du finde månedspriser samt flerårigt prisindeks ved at klikke på det ønskede. Der er også mulighed for automatisk at få tilsendt månedsudgivelserne via e-mail.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Økonomi for landbrug og gartneri

Kontakt

Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser