Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ægproduktion

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Ægproduktion

Formålet med statistikken over ægproduktion er, at belyse mængden og værdien af den danske ægproduktion opgjort efter produktionsform. Statistikken om æg har en lang historik, og går tilbage til 1900-tallet. Siden 1955 er statistikken udarbejdet på samme grundlag som anvendes i dag. Siden 1997 har produktionen af konsumæg i mio. kg være opdelt i produktionsformerne: Buræg, frilandsæg, skrabeæg og økologiske æg. Desuden udgives tal om mængden af rugeæg. Salgspriser har indtil 2018 været offentliggjort, men er nu fortrolige.

Indhold

Statistikken over ægproduktion er en kvartalsvis opgørelse af den samlede produktion af æg i Danmark. Ægproduktionen opgøres i salg af buræg, skrabeæg, æg fra fritgående høns og økologiske æg til ægpakkerier samt ægproducenternes hjemmeforbrug og salg direkte til private forbruger. Salget opgøres både som mængden af indvejede æg i mio. kg. og en beregnet værdi. Desuden oplyses om produktion af rugeæg.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles hvert kvartal data om konsumæg og hver måned om rugeæg. Data kommer fra administrative registre. De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken over ægproduktion er af stor interesse for landbrugets interesse organisationer, Miljø- og Fødevareministeriet samt EU. Data anvendes internt i Danmarks Statistik til bl.a. at beregne mængde- og prisindeks, samt landbrugets bruttofaktorindkomst, som indgår i Nationalregnskabet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Data på de indvejede æg på pakkerierne har en høj kvalitet både mht. type af æg og mængden af disse, da det er lovpligtig for ægproducenterne at indberette disse data til Fødevarestyrelsen. Det samme gælder antallet af rugeæg, da disse oplysninger er lovpligtige at registrere og indberette til Fødevareministreret. Opgørelsen af æg til eget forbrug og salg direkte til forbrugerne er skønsmæssigt fastsat - og har en vis usikkerhed, da de gennemsnitlige antal høns og dermed æg ikke er kendt. Dette forbrug er sat til 8 mio. kg årligt og udskilles separat i statistikbanken, således at brugerne kan vælge at anvende tallene uden dette estimat. Estimatet er muligvis for højt, da ca. 10 pct. af den totale produktion anses for at være højt forbrug og salg direkte til forbrugerne.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Tallene for kvartaler offentliggøres normalt ca. 2 måned efter kvartalets afslutning. Der har det seneste år været problemer med at offentliggøre både tal til det forudannoncerede tidspunkt, da data først har været tilgængeligt ca. 2 måneder efter kvartalets afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1900-tallet men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1997 og frem. De fleste Europæiske lande udarbejder statistikker over ægproduktion og statikken er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande inden for EU.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I statistikbanken offentliggøres tal i Ægproduktion og produktionsformer efter enhed (kvartaler) og Ægproduktion og produktionsformer efter enhed (år). Derudover indgår tallene i Nyt for Animalsk produktion og Jordbrugets prisforhold.

Læs mere om tilgængelighed