Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Ægproduktion

Der indsamles data hvert kvartal fra ægpakkerierne, om køb og salg af indvejet konsumæg fordelt på typer af æg. Det er en stikprøve som dækker over 90 pct. af de totale indvejet æg. De indberettede data fejlsøges, hvorefter de fejlsøgte data opregnes til de totale mængder æg. Hver måned indsamles oplysninger om rugeæg fra rugerierne. Data kommer fra administrative registre. De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder.

Kilder

Data om æg indvejet på ægpakkerier kom indtil 2022 fra et administrativt register i Miljø- og Fødevareministeriet med oplysninger om ægomsætningen på pakkerierne. Fra 2023 indsamles data af Danmarks Statistik.

Alle ægpakkerier var indtil 2022 forpligtet til at indberette til Fødevarestyrelsen. Formålet var, at alle registrerede pakkerier skal betale en afgift, som anvendes til finansiering af kontrol, herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse, anmeldelse, attestering og undersøgelse af æggene.

Data om rugeæg kommer fra Fjerkræafgiftfonden, hvor rugerierne er forpligtet til at indberette data. Formålet er, at alle registrerede rugerier skal betale en afgift, som anvendes til blandt andet finansiering af kontrol, herunder tilsyn, autorisation, registrering, godkendelse mv.

Indsamlingshyppighed

Der indsamles data om den indvejede mængde æg på pakkerierne hvert kvartal og ilagte rugeæg på rugerierne hver måned. Priser på æg indsamles hvert kvartal, men data er fortrolige pga. få indberetter.

Indsamlingsmetode

Fra 2023 indsamles oplysningerne om skalæg fra udvalgte ægpakkerier. Data om rugeæg indsamles fra administrative registre sendes elektronisk til Danmarks Statistik. Før 2023 indsamles alle oplysningerne fra administrative registre.

Datavalidering

De indkomne data tjekkes for komplethed og konsistens samt sammenhæng med tidligere perioder.

Databehandling

Data kontrolleres, aggregeres og sammenstilles til tabeller til statistikbanken. Det årlige producentforbrug og direkte salg til forbrugerne af æg er estimeret til 12 mio. kg, hvoraf langt den største del foregår hos race- og hobby besætninger. I perioden 2009 - 2019 er mængden 8 mio. kg årligt og før 2009 var den 16 mio. kg. årligt. Prisen på disse æg beregnes som en gennemsnitspris for alle æg uanset produktionstype.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling. Der sæsonkorrigeres ikke.