Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Ægproduktion

Statistikken er udarbejdet siden 1900-tallet, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1996 og frem. De fleste Europæiske lande udarbejder statistikker over ægproduktion og statikken er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande inden for EU. Data indgår i Landbrugets Bruttofaktorindkomst og via dette i Nationalregnskabet.

International sammenlignelighed

De fleste europæiske lande har selvstændige statistikker over ægproduktion. I Eurostat offentliggøres ægstatistik Priserne på æg indgår i landbrugets prisstatistik og værdien af den totale ægproduktion indgår i det nationale landbrugsregnskab, som indgår i nationalregnskabet i alle de europæiske lande. Eurostat offentliggøre Rugeæg statistik hver måned.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken om æg har en lang historie, og siden 1900-tallet har det været muligt at sammenligne tidsserier over produktionen af æg. Der er sket en forbedring af statistikken i 1932, hvor den totale produktion blev opdelt i salg til ægpakkerier og producentforbrug og salg direkte til forbrugerne. Siden 1955 er statistikken udarbejdet på samme grundlag som nu. I 1997 blev produktionen af æg opdelt i produktionsformerne: Buræg, frilandsæg, skrabeæg, økologiske æg.

Der er mulighed for lange tidsserier. Ældre data kan findes i Publikationerne Landbrug og Landbrugsstatistik

Sammenhæng med anden statistik

Der publiceres branchestatistik af Landbrug & Fødevarer, som er en del af Landbrug & Fødevarer.

Intern konsistens

Intet at bemærke.