Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Ægproduktion

I statistikbanken offentliggøres tal i [Ægproduktion og produktionsformer efter enhed kvartaler og Ægproduktion og produktionsformer efter enhed (år) Derudover indgår tallene i Nyt for Animalsk produktion og Jordbrugets prisforhold

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der er ingen selvstændig Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik, men den omtales under serien Animalsk produktion.

Publikationer

En beskrivelse af ægproduktionen kan findes på emnesiden Animalsk produktion.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne Animalsk produktion i følgende tabeller:

  • ANI8: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed og tid
  • ANI81: Ægproduktion og produktionsformer efter enhed og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til de bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Vi sikrer at ingen virksomheder og producenter kan identificeres. Diskretioneringshensynet har betydet, at fra 2018 var det ikke længere muligt, at offentliggøre priserne på æg.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.