Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Ægproduktion

Statistikken over ægproduktion er af stor interesse for landbrugets interesse organisationer, Miljø- og Fødevareministeriet samt EU. Data anvendes internt i Danmarks Statistik til bl.a. at beregne mængde- og prisindeks, samt landbrugets bruttofaktorindkomst, som indgår i Nationalregnskabet.

Brugerbehov

Statistikken over ægproduktion er af stor interesse for landbrugets organisationer, Miljø- og fødevareministeriet samt EU. Data anvendes internt i Danmarks Statistik til bl.a. at beregne mængde- og prisindeks, samt landbrugets bruttofaktorindkomst, som indgår i Nationalregnskabet.

Brugertilfredshed

Statistikken kan diskuteres på møder i Brugerudvalget for Fødevarestatistik. Medlemmerne kan her stille spørgsmål til statistikken. Brugerudvalget består af de centrale brugere af statistikken med repræsentanter fra landbrugets og fiskeriets organisationer, Fødevareministeriet og forskningsinstitutioner. Hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken.

Fuldstændighed af data

Statistikken lever op til kravene, der stilles i forordningerne.