Gå til sidens indhold

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbrug og gartneri, i statistikken ofte benævnt jordbrug, udgør fortsat en vigtig sektor i Danmark, der anvender over 60 pct. af arealet. Statistisk er der en betydelig dækning med tal om arealanvendelse, bedrifter, produktion og økonomi. Tillige findes statistik om skovbrug i form af skov- og hugsttællinger.

Introduktion

Selvom den samfundsøkonomiske betydning af landbrug, gartneri og skovbrug er aftagende over tid, så er den fysiske produktion fra erhvervene steget, fx i form af kød, mælk og korn.

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug

Der eksporteres flere grise end der slagtes

11. september 2023

Der eksporteres flere grise end der slagtes

I det seneste kvartal er der eksporteret flere grise end der er slagtet i Danmark. Det er ikke set tidligere.

Tabeller i Statistikbanken om 'Animalsk produktion'Fortsat mindre kvægbestand i Danmark

25. juli 2023

Fortsat mindre kvægbestand i Danmark

Bestanden af kvæg i Danmark falder og falder. Der var 1.443.500 stk. den 30. juni 2023 - et fald på 2,1 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Tilbagegangen gælder for alle grupper af kvæg.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri'


Færre bedrifter med dyrket areal

13. juli 2023

Færre bedrifter med dyrket areal

Antallet af bedrifter med et dyrket areal med landbrug eller gartneri er faldet med godt 4 pct. i 2023 sammenlignet med 2022. Det er et større fald end ellers de seneste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Det dyrkede areal'


Landbrugets regnskaber viste stor fremgang i 2022

7. juli 2023

Landbrugets regnskaber viste stor fremgang i 2022

Driftsresultatet for heltidslandbrug var i 2022 i gennemsnit 3,2 mio. kr. pr. bedrift - uden sammenligning det højeste nogensinde. Niveauet i 2019-2021 var i størrelsesordenen 1,3-1,4 mio. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Dansk landbrug kom godt ud af 2022

24. maj 2023

Dansk landbrug kom godt ud af 2022

I 2022 landede den foreløbige opgørelse for Landbrugets bruttofaktorindkomst (LBFI) på 30,7 mia. kr., hvilket er 12 pct. højere end i 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2021

3. maj 2023

Markant stigning i erhvervslivets overskud i 2021

Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 231 mia. kr. i 2021 i forhold til året før. Det er en stigning på 55 pct., og det er bemærkelsesværdigt, at 10 virksomheder tilsammen stod for over halvdelen af stigningen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Fald i økologisk detailsalg

25. april 2023

Fald i økologisk detailsalg

Detailsalget af økologiske fødevarer i 2022 faldt 3 pct. og endte på 15,5 mia. kr. Faldet sker på baggrund af en kraftig vækst frem til 2020.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vegetabilsk produktion'


Færre svin og bedrifter med svin

3. april 2023

Færre svin og bedrifter med svin

I 2022 faldt antallet af svin med 6 pct. sammenlignet med året før, mens der blev 7 pct. færre bedrifter med svin. Dermed er den gennemsnitlige besætningsstørrelse næsten uændret fra 2021 til 2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri'


Op- og nedture for jordbrugets bytteforhold i 2022

15. februar 2023

Op- og nedture for jordbrugets bytteforhold i 2022

Store udsving i jordbrugets priser på salgsprodukter og priser på forbruget i produktionen i 2022 endte med et mindre samlet fald på 2 pct. i bytteforholdet.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Portræt af danske landmænd

6. september 2022

Portræt af danske landmænd

Landbrugsstatistikken beskriver landbrugets struktur og aktiviteter på baggrund af årlige stikprøveundersøgelser, men siger mindre om, hvem landmændene er. Hvert 10. år indsamles data fra samtlige danske landbrug og gartnerier - en såkaldt totaltælling, der er reguleret af EU. Når totaltællingen kobles til Danmarks Statistiks registre giver det et ekstraordinært godt udgangspunkt for at tegne et portræt af danske landmænd og gartnere.

Halvdelen af de ansatte i dansk svineproduktion i 2020 er udlændinge - flest fra Ukraine

7. april 2022

Halvdelen af de ansatte i dansk svineproduktion i 2020 er udlændinge - flest fra Ukraine

Der er mangel på arbejdskraft i Danmark, og udenlandsk arbejdskraft kan derfor i stigende grad spille en rolle på det danske arbejdsmarked. Men i hvor høj grad anvendes udenlandsk arbejdskraft allerede, og er der i de senere år sket en stigning i andelen af udenlandske arbejdstagere?

Gartneri i 40 år

18. marts 2021

Gartneri i 40 år

Gennem en årrække er der i Danmark blevet færre gartnerier, som til gengæld er blevet større. Gartnerierne producerer grøntsager, frugt, bær, blomster og planter.

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

19. maj 2020

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

Ifølge de officielle kostråd bør danskerne spise frugt og mange grøntsager, da de indeholder mineraler og vitaminer, som er sunde for kroppen. Danskerne spiser mest importeret frugt, men en mindre del af danskernes forbrug af frugt og bær dækkes af dansk produktion. Siden begyndelsen af årtusindet er produktionen af frugt og bær i Danmark steget på trods af, at der produceres på et mindre areal.

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

8. august 2019

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

Landbruget gennemgår i disse år en markant teknologisk udvikling, hvor data fra satellitter, sensorer mv. bruges til mere nøjagtig kørsel og målrettet behandling af markerne. Det såkaldte præcisionslandbrug ses af mange som et middel til på én gang at forbedre miljøet og landbrugets økonomi gennem lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler.

Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug 2021

Regnskabsstatistik for jordbrug 2021

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, planteavl og gartneri. 

Landbrug 2011

Landbrug 2011Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2021

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2021

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer. Resultaterne viser, at 2021 som helhed blev et godt år for især produktionsgrene med planteavl og malkekøer, der gavnede fra stigende priser. 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri

Bag tallene

Landbrugsstøtte fylder mindre i resultaterne for de danske landbrug

4. september 2023

Landbrugsstøtte fylder mindre i resultaterne for de danske landbrug

Landbrugsstøtten har betydet væsentligt mindre for økonomien i heltidslandbrug i perioden 2017-2021 end i perioden 2012-2016. Det skyldes overvejende, at landmænd i årene har opnået høje driftsresultater, især de konventionelle landbrug med malkekvæg og svin.

Agurketiden i tørre tal

19. juli 2023

Agurketiden i tørre tal

Der bliver produceret færre og færre agurker i Danmark. Til gengæld er prisen steget mere end den generelle prisudvikling.

Næsten halvdelen af Danmarks kvægbestand kommer på græs en del af året

20. juli 2021

 Næsten halvdelen af Danmarks kvægbestand kommer på græs en del af året

I 2020 var det 2 procent af kvæget i Danmark, der var ude hele året, mens 47 procent var ude en del af året. Malkekøer har generelt mindre adgang til udearealer end kvæg til avl og kødproduktion. Her er det primært dyr af kødkvægracerne og kvier (kommende malkekøer), som går ude.

Fakta om minkbranchen i Danmark

28. oktober 2020

Fakta om minkbranchen i Danmark

Der er knap. 3.000 beskæftigede på minkbedrifter i Danmark, hvoraf de fleste ligger langs de jyske kyster. Branchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden.

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

11. maj 2020

Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande

I løbet af 2019 og de første måneder af 2020 har svinepriserne været på himmelflugt. De stigende priser har også fået bytteforholdet mellem prisen på svin og prisen på foder til at vokse til et højt niveau historisk set. Høje priser og stærkt bytteforhold skyldes meget ofte sygdomsudbrud i andre lande.

Kontakt

Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15