Gå til sidens indhold

Landbrug, gartneri og skovbrug

Landbrug og gartneri, i statistikken ofte benævnt jordbrug, udgør fortsat en vigtig sektor i Danmark, der anvender over 60 pct. af arealet. Statistisk er der en betydelig dækning med tal om arealanvendelse, bedrifter, produktion og økonomi. Tillige findes statistik om skovbrug i form af skov- og hugsttællinger.

Introduktion

Selvom den samfundsøkonomiske betydning af landbrug, gartneri og skovbrug er aftagende over tid, så er den fysiske produktion fra erhvervene steget, fx i form af kød, mælk og korn.

Nyt

Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug

Produktionen af økologisk mælk og æg falder

24. november 2023

Produktionen af økologisk mælk og æg falder

I tredje kvartal 2023 faldt produktionen af økologisk mælk og æg. Økologisk mælk udgør 11,7 pct. af den indvejede mælk på mejerierne, mens de økologiske æg udgør 29 pct. af æggene på ægpakkerierne.

Tabeller i Statistikbanken om 'Animalsk produktion'


Mindste kornhøst siden tørkeåret i 2018

17. november 2023

Mindste kornhøst siden tørkeåret i 2018

Kornproduktionen faldt 25 pct. i 2023 og havnede på 7,1 mio. tons. Det er 23 pct. under normalhøsten på 9,3 mio. tons og den laveste kornproduktion siden tørkeåret 2018. Ved normalhøst forstås gennemsnittet af 2013-2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vegetabilsk produktion'


Lille fald i jordbrugets investeringer i 2022

26. oktober 2023

Lille fald i jordbrugets investeringer i 2022

Jordbrugets investeringer faldt med 62 mio. kr. i 2022 til 8,3 mia. kr. i forhold til året før, målt i faste priser, dvs. renset for inflation. Det svarer til et fald på 0,7 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Jordbrugets gæld faldt i 2022

25. oktober 2023

Jordbrugets gæld faldt i 2022

Den samlede gæld for det danske jordbrug er for 2022 opgjort til 285 mia. kr., hvilket var 12 mia. kr. eller 4 pct. mindre end i 2021. Set over de seneste fem år er jordbrugets gæld reduceret med 53 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Resultatet for økologiske bedrifter steg igen i 2022

16. oktober 2023

Resultatet for økologiske bedrifter steg igen i 2022

Driftsresultatet for økologiske heltidsbedrifter var med 2,3 mio. kr. i gennemsnit 0,9 mio. kr. højere end i 2021 og det højeste nogensinde.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Lavere driftsresultat for gartnerierne i 2022

16. oktober 2023

Lavere driftsresultat for gartnerierne i 2022

Driftsresultatet for de 538 heltidsgartnerier faldt med 10,0 pct. til 1,0 mio. kr. i gennemsnit for 2022 i forhold til 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Økonomi for landbrug og gartneri'


Stigning i brug af digitale løsninger til landbruget

10. oktober 2023

Stigning i brug af digitale løsninger til landbruget

Landbrug med præcisionsteknologi dyrkede 78 pct. af det danske landbrugsareal i 2023 mod 76 pct. i 2022 og 57 pct. i 2018. Alle teknologier steg i anvendelse fra forrige år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Det dyrkede areal'Fortsat mindre kvægbestand i Danmark

25. juli 2023

Fortsat mindre kvægbestand i Danmark

Bestanden af kvæg i Danmark falder og falder. Der var 1.443.500 stk. den 30. juni 2023 - et fald på 2,1 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Tilbagegangen gælder for alle grupper af kvæg.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri'


Færre bedrifter med dyrket areal

13. juli 2023

Færre bedrifter med dyrket areal

Antallet af bedrifter med et dyrket areal med landbrug eller gartneri er faldet med godt 4 pct. i 2023 sammenlignet med 2022. Det er et større fald end ellers de seneste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Det dyrkede areal'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Portræt af danske landmænd

6. september 2022

Portræt af danske landmænd

Landbrugsstatistikken beskriver landbrugets struktur og aktiviteter på baggrund af årlige stikprøveundersøgelser, men siger mindre om, hvem landmændene er. Hvert 10. år indsamles data fra samtlige danske landbrug og gartnerier - en såkaldt totaltælling, der er reguleret af EU. Når totaltællingen kobles til Danmarks Statistiks registre giver det et ekstraordinært godt udgangspunkt for at tegne et portræt af danske landmænd og gartnere.

Halvdelen af de ansatte i dansk svineproduktion i 2020 er udlændinge - flest fra Ukraine

7. april 2022

Halvdelen af de ansatte i dansk svineproduktion i 2020 er udlændinge - flest fra Ukraine

Der er mangel på arbejdskraft i Danmark, og udenlandsk arbejdskraft kan derfor i stigende grad spille en rolle på det danske arbejdsmarked. Men i hvor høj grad anvendes udenlandsk arbejdskraft allerede, og er der i de senere år sket en stigning i andelen af udenlandske arbejdstagere?

Gartneri i 40 år

18. marts 2021

Gartneri i 40 år

Gennem en årrække er der i Danmark blevet færre gartnerier, som til gengæld er blevet større. Gartnerierne producerer grøntsager, frugt, bær, blomster og planter.

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

19. maj 2020

Mere dansk frugt - men vi spiser mest, der er importeret

Ifølge de officielle kostråd bør danskerne spise frugt og mange grøntsager, da de indeholder mineraler og vitaminer, som er sunde for kroppen. Danskerne spiser mest importeret frugt, men en mindre del af danskernes forbrug af frugt og bær dækkes af dansk produktion. Siden begyndelsen af årtusindet er produktionen af frugt og bær i Danmark steget på trods af, at der produceres på et mindre areal.

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

8. august 2019

Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?

Landbruget gennemgår i disse år en markant teknologisk udvikling, hvor data fra satellitter, sensorer mv. bruges til mere nøjagtig kørsel og målrettet behandling af markerne. Det såkaldte præcisionslandbrug ses af mange som et middel til på én gang at forbedre miljøet og landbrugets økonomi gennem lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler.

Publikationer

Regnskabsstatistik for jordbrug 2021

Regnskabsstatistik for jordbrug 2021

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, planteavl og gartneri. 

Landbrug 2011

Landbrug 2011Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

 

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2021

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2021

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer. Resultaterne viser, at 2021 som helhed blev et godt år for især produktionsgrene med planteavl og malkekøer, der gavnede fra stigende priser. 

Se også: Publikation: Jordbrugets prisforhold

Se også: Statistiske Efterretninger for landbrug og fiskeri

Bag tallene

Stigende eksport af grise påvirker den danske bestand

3. november 2023

Stigende eksport af grise påvirker den danske bestand

Den danske griseproduktion er i forandring. Stigende efterspørgsel fra udlandet på smågrise fra Danmark samt høje foderpriser har sat gang i eksporten af danske grise, hvilken nu har overgået antallet af slagtninger. Samtidig vokser landbrugene, og der er færre af dem.

Landbrugsstøtte fylder mindre i resultaterne for de danske landbrug

4. september 2023

Landbrugsstøtte fylder mindre i resultaterne for de danske landbrug

Landbrugsstøtten har betydet væsentligt mindre for økonomien i heltidslandbrug i perioden 2017-2021 end i perioden 2012-2016. Det skyldes overvejende, at landmænd i årene har opnået høje driftsresultater, især de konventionelle landbrug med malkekvæg og svin.

Agurketiden i tørre tal

19. juli 2023

Agurketiden i tørre tal

Der bliver produceret færre og færre agurker i Danmark. Til gengæld er prisen steget mere end den generelle prisudvikling.

Næsten halvdelen af Danmarks kvægbestand kommer på græs en del af året

20. juli 2021

 Næsten halvdelen af Danmarks kvægbestand kommer på græs en del af året

I 2020 var det 2 procent af kvæget i Danmark, der var ude hele året, mens 47 procent var ude en del af året. Malkekøer har generelt mindre adgang til udearealer end kvæg til avl og kødproduktion. Her er det primært dyr af kødkvægracerne og kvier (kommende malkekøer), som går ude.

Fakta om minkbranchen i Danmark

28. oktober 2020

Fakta om minkbranchen i Danmark

Der er knap. 3.000 beskæftigede på minkbedrifter i Danmark, hvoraf de fleste ligger langs de jyske kyster. Branchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden.

Kontakt

Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15