Gå til sidens indhold

Erhvervslivets struktur

Erhvervslivets struktur indeholder statistik om bla. antallet af firmaer og arbejdssteder, antallet af iværksættere og konkurser samt virksomhedernes grad af digitalisering.

Nyt

Seneste nyt om Erhvervslivets struktur

Flest handel- og transportfirmaer i koncerner

15. oktober 2021

Flest handel- og transportfirmaer i koncerner

I 2019 var 70.400 reelt aktive firmaer, med 899.700 fuldtidsansatte i alt, en del af en koncern. Dette svarer til 45 pct. af firmaerne og 69 pct. af den samlede beskæftigelse i den del af den generelle firmastatistik.

Tabeller i Statistikbanken om 'Arbejdssteder og job'


Antallet af konkurser og tabte job er steget igen

6. oktober 2021

Antallet af konkurser og tabte job er steget igen

Der var 176 erklærede/kundgjorte konkurser i september blandt aktive virksomheder, korrigeret for normale sæsonudsving, og det er 51,7 pct. flere end det rekordlave antal i august. Konkurserne medførte 1.248 tabte job.

Tabeller i Statistikbanken om 'Konkurser'


AI skaber resultater i fire ud af fem virksomheder

13. september 2021

AI skaber resultater i fire ud af fem virksomheder

Hver fjerde virksomhed med mindst ti ansatte anvendte kunstig intelligens i 2021, og hovedparten (81 pct.) oplevede en positiv effekt ved brug af AI. Minimum syv ud af ti virksomheder oplevede en positiv effekt.

Tabeller i Statistikbanken om 'It i virksomheder'


Genåbningen giver rekordhøjt antal ledige stillinger

9. september 2021

Genåbningen giver rekordhøjt antal ledige stillinger

I andet kvartal 2021 steg antallet af ledige stillinger i den private sektor til 53.500, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er en stigning på 14.000 ledige stillinger i forhold til kvartalet før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Ledige stillinger'


Hver fjerde virksomhed bruger kunstig intelligens

3. september 2021

Hver fjerde virksomhed bruger kunstig intelligens

Kunstig intelligens anvendes i 2021 af over 4.000 danske virksomheder med minimum ti ansatte svarende til 24 pct. - markant stigning fra 2019 og 2020, hvor hhv. 6 pct. og 11 pct. af danske virksomheder benyttede teknologien.

Tabeller i Statistikbanken om 'It i virksomheder'


Lidt færre job i nye højvækstvirksomheder i 2019

10. juni 2021

Lidt færre job i nye højvækstvirksomheder i 2019

Der var 225 nye højvækstvirksomheder i perioden 2016-2019, og de skabte, hvad der svarer til 3.702 nye fuldtidsstillinger, når der omregnes til hele årsværk. Det var det næsthøjeste antal skabt i de seneste ti vækstperioder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmaer og koncerner'


Lidt flere nye firmaer i 2019

3. juni 2021

Lidt flere nye firmaer i 2019

Der blev skabt 33.930 reelt nye firmaer i 2019. Det er en stigning på ca. 2 pct. i forhold til 2018, og antallet af nye firmaer var i 2019 næsten på niveau med 2016, hvor der blev skabt mere end 34.000 nye firmaer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Iværksættere'


Rekord antal firmaer i restaurationsbranchen i 2019

4. maj 2021

Rekord antal firmaer i restaurationsbranchen i 2019

Antallet af firmaer i branchen restaurationsvirksomhed var på 13.187 i 2019. Det er det højeste antal i denne statistiks dækningsperiode, som begynder i år 2000.

Tabeller i Statistikbanken om 'Firmaer og koncerner'


Størst andel med erhvervsfaglig uddannelse

16. december 2020

Størst andel med erhvervsfaglig uddannelse

Der var 166.150 registrerede bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder i 2019. Af dem havde 150.730 oplyst uddannelse, mens 15.420 (9 pct.) havde uoplyst uddannelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bestyrelsesmedlemmer og direktører'


Høj værditilvækst i danske firmaer

27. november 2020

Høj værditilvækst i danske firmaer

I årene op til at COVID-19 pandemien ramte Danmark i 2020, havde de danske firmaer en høj værditilvækst. Siden 2014 var den årlige værditilvækst steget fra 923 mia. til 1.181 mia. i 2019 - en stigning på 28 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Iværksættere'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation?

1. juli 2021

COVID-19 Hvad har virksomhederne modtaget i samlet kompensation?

Siden marts 2020 har erhvervslivet i Danmark i lange perioder været mere eller mindre lukket ned som følge af COVID-19 pandemien. Mere end 98.500 virksomheder - svarende til ca. 29 pct. af samtlige reelt aktive virksomheder i 2020 - har modtaget i alt 33,6 mia. kr. i kompensation fra de tre største ordninger. Det drejer sig om kompensation for udgifter til løn, tabt omsætning og faste omkostninger grundet COVID-19 restriktionerne i perioden 9. marts 2020 til 28. februar 2021.

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

28. januar 2021

COVID-19: Hvem har fået kompensation for faste omkostninger?

I foråret 2020 blev store dele af Danmark lukket ned som en konsekvens af Covid-19 pandemien. I den forbindelse blev en række hjælpepakker vedtaget i marts 2020 for at kompensere virksomhederne for forskellige udgifter og reduceret omsætning. De tre største hjælpepakker målt på bevilget kompensationsbeløb er lønkompensationsordningen (12,8 mia. kr.), hjælpepakken vedrørende tabt omsætning (6,0 mia. kr.) samt ordningen for faste omkostninger (7,4 mia. kr.).

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

26. november 2020

Covid-19: Over 70.000 selvstændige og små virksomheder har fået kompensation for tabt omsætning

Mere end 70.000 virksomheder har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden 9. marts til 8. august. Målt på antallet af virksomheder er det den mest omfangsrige af kompensationsordningerne. Ordningen kompenserer virksomheder med højst 25 fuldtids-ansatte for tabt omsætning som følge af Covid-19 pandemien.

Covid-19: Hvilke virksomheder har benyttet Lønkompensationsordningen?

25. august 2020

Covid-19: Hvilke virksomheder har benyttet Lønkompensationsordningen?

Som en konsekvens af Covid-19 og den omfattende nedlukning af det danske samfund indgik Regeringen og arbejdsmarkedets parter aftale om en midlertidig lønkompensationsordning. Aftalen indgår i den samlede aftale om støtte til erhvervslivet, som Regeringen og Folketinget har indgået. Ordningen omfatter private virksomheder, hvor minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller flere end 50 ansatte stod til afskedigelse.

Danske firmaer med stor eksponering mod Brexit

4. maj 2020

Danske firmaer med stor eksponering mod Brexit

Storbritannien forlod officielt EU med udgangen af januar 2020. De nærmere betingelser vedrørende de fremtidige relationer mellem Storbritannien og EU skal forhandles på plads inden udgangen af 2020. Konsekvenserne for den fremtidige samhandel med Storbritannien kendes derfor ikke endnu, men det må antages, at de fremtidige betingelser vil vanskeliggøre samhandelen mellem Danmark og Storbritannien. I 2017 var Storbritannien Danmarks tredjestørste eksportmarked målt på værdien af vareeksporten.

Publikationer

Scale-ups in the Nordics - Statistical Portrait 2008-2016

Scale-ups in the Nordics - Statistical Portrait 2008-2016

Publikationen indeholder den første statistik over og analyse af hurtigt voksende etablerede virksomheder i norden, såkaldte scale-up virksomheder. Publikationen er baseret på harmoniserede nationale databaser med statistisk information på virksomhedsniveau. De anvendte statistiske registre  dækker variabler fra strukturstatistikker, forretningsregister, international handel med varer og erhvervsdemografi.

Projektet er finansieret af Nordic Innovation. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem de 5 nationale statistik institutioner i Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige.

Bag tallene

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

20. maj 2021

Rekordvækst i den danske computerspilbranche: Omsatte for 1,7 mia. kr. i 2020

Den danske computerspilbranche har rekordhøj omsætning, flere virksomheder og flere beskæftigede på trods af COVID-19, viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen skriver sig ind i en tendens, hvor forbruget af digitale spil stiger både i Danmark og i udlandet.

Kvinder sidder på 15 pct. af direktørposterne i private virksomheder

8. marts 2021

Kvinder sidder på 15 pct. af direktørposterne i private virksomheder

Kun i nogle få brancher inden for servicesektoren og omsorgsfag er der flere kvindelige end mandlige direktører.

Nedlukning i Nordjylland berører 16.000 virksomheder, 280.000 indbyggere og 126.000 beskæftigede

18. november 2020

Nedlukning i Nordjylland berører 16.000 virksomheder, 280.000 indbyggere og 126.000 beskæftigede

Selvom nogle restriktioner er lempet igen, gælder der stadig særlige regler for syv kommuner i Nordjylland. Vi har samlet data om de indbyggere, der er berørt.

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

4. november 2019

Især eksportarbejds­pladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit (Rettet)

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.

Tredobling af onlinekøbere af dagligvarer på ti år (opdateret)

5. september 2019

Tredobling af onlinekøbere af dagligvarer på ti år (opdateret)

Dagligvarer ligger på en andenplads bag medicin og kosttilskud, når man betragter de største relative stigninger inden for internethandel fordelt på produkttyper. Samtidig er antallet af dagligvarebutikker faldet med 11 procent fra 2008 til 2017.