Gå til sidens indhold

Iværksættere

Her kan du se udviklingen i antallet af nye og ophørte firmaer, og hvordan de fordeler sig på brancher og ejerformer. Du kan også finde statistik om højvækstfirmaer – også kaldet vækstiværksættere.

Hvad betyder...?

Firma som er blevet reelt aktiv for første gang, eller som er blevet reelt aktivt igen, efter mere end to års inaktivitet.

Firma som er ophørt med at være reelt aktiv.

Firma som fortsætter med at være reelt aktiv i en årrække efter det er kategoriseret som et nyt firma.

Person som indgår i personkredsen bag et nystartet firma.

Firma som oplever en vækst i antal fuldtidsansatte på 20 pct. pr. år, over en tre-årig periode, og som er nyt et eller to år før den tre-årige højvækstperiode.

Udvalgt statistik om Iværksættere

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Iværksættere på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i antallet af nye firmaer

Her kan du se, hvordan antallet af nye firmaer udvikler sig hvert år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
16.5.2023
Opdateres næste gang
14.6.2024
Kilder

Udgangspunktet for statistikken er Det Erhvervsstatistiske Register. Dataelementer hentes fra Generel Firmastatistik.

Se mere om statistikdokumentationen: Generel firmastatistik

Branchefordeling af nye firmaer

Hvordan er de nye firmaer i Danmark fordelt på brancher? Her ser du hvor mange firmaer, der indgår i hver branche. Bemærk, at der her refereres til firmaernes hovedbranche.
Mere om figuren
Seneste opdatering
16.5.2023
Opdateres næste gang
14.6.2024
Kilder

Udgangspunktet for statistikken er Det Erhvervsstatistiske Register. Dataelementer hentes fra Generel Firmastatistik.

Se mere om statistikdokumentationen: Generel firmastatistik

Ejerformer for nye firmaer

Her kan du se hvordan antallet af nye firmaer fordeler sig efter ejerform.
Mere om figuren
Seneste opdatering
16.5.2023
Opdateres næste gang
14.6.2024
Kilder

Udgangspunktet for statistikken er Det Erhvervsstatistiske Register. Dataelementer hentes fra Generel Firmastatistik.

Se mere om statistikdokumentationen: Generel firmastatistik

HAR DU SET?
Iværksætterdatabasen
Vi udarbejder særkørsler til at belyse iværksætteri i Danmark. I analysen Iværksætteri i Danmark kan du se eksempler på mulighederne i databasen.

Udvikling i antallet af nye højvækstvirksomheder

Her kan du se, hvordan antallet af nye højvækstvirksomheder udvikler sig for hvert år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.6.2023
Opdateres næste gang
21.6.2024
Kilder

Statistikken Nye højvækstvirksomheder tager udgangspunkt i statistikken Erhvervsdemografi, hvor antallet af reelt nye firmaer og hvor mange reelt nye firmaer, som overlever en periode på op til fem år, identificeres.

Populationen af nye højvækstvirksomheder udgør antallet af reelt nye firmaer i t-5 eller t-4 med minimum 5 fuldtidsansatte i t-3 og med en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode fra t-3 til t, hvor t er populationens referenceår.

HAR DU SET?
Firmaer og koncerner i Danmark
Hvor mange firmaer og koncerner er aktive i Danmark? Se vores emneside om firmaer og koncerner.
HAR DU SET?
Bestyrelsesmedlemmer og direktører
Hvad kendetegner de personer, der driver firmaerne i Danmark? Se vores emneside om bestyrelsesmedlemmer og direktører.

Udvikling i antallet af ophørte firmaer

Her kan du se, hvordan antallet af ophørte firmaer udvikler sig for hvert år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
16.5.2023
Opdateres næste gang
14.6.2024
Kilder

Udgangspunktet for statistikken er Det Erhvervsstatistiske Register. Dataelementer hentes fra Generel Firmastatistik.

Se mere om statistikdokumentationen: Generel firmastatistik

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Erhvervsdemografi

Formålet med statistikken erhvervsdemografi er at belyse udviklingen i antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer, samt at vurdere hvor mange reelt nye firmaer, som overlever en periode på fem år. Statistikken er sammenlignelig fra 2001 og frem.

Højvækstvirksomheder i Danmark

Statistikken Nye højvækstvirksomheder kaster lys over iværksætteriet i Danmark og opgør hvor mange nye virksomheder der oplever en høj vækst målt ved en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode. Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af nye højvækstvirksomheder i Danmark, samt at belyse hvor mange job, målt i antal fuldtidsansatte, disse virksomheder skaber.

Brug for flere tal om Iværksættere?

Find mere detaljerede tal i statistikbanken om nye, ophørte og overlevende virksomheder samt nye højvækstvirksomheder, fordelt på bl.a. branche, kommune og firmastørrelse.

Kontaktperson for denne statistik

Asbjørn Hviid Mikkelsen
Telefon: 39 17 37 32
Kalle Emil Holst Hansen
Telefon: 39 17 35 65