Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Højvækstvirksomheder i Danmark

Statistikken Nye højvækstvirksomheder kaster lys over iværksætteriet i Danmark og opgør hvor mange nye virksomheder der oplever en høj vækst målt ved en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode. Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af nye højvækstvirksomheder i Danmark, samt at belyse hvor mange job, målt i antal fuldtidsansatte, disse virksomheder skaber.

Indhold

Statistikken belyser antallet af nye højvækstvirksomheder i Danmark, hvor indikatoren for vækst er antal fuldtidsansatte. Endvidere belyses antallet af job, målt i antal fuldtidsansatte, skabt i vækstperioden samt virksomhedernes omsætning i starten af vækstperioden og slutningen af vækstperioden. Statistikken er afgrænset til kun at omfatte det private byerhverv.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken Nye højvækstvirksomheder bygger på Erhvervsdemografien som opgør reelt nye firmaer og overlevende firmaer op til 5 år gamle. Oplysningen om overlevelse benyttes til at afgrænse den population der skal måles vækst på. Firmaernes udvikling i antal af fuldtidsansatte måles fra starten af vækstperioden til slut.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Nye højvækstvirksomheder benyttes til analyser af udviklingen i antallet af nye højvækstvirksomheder i Danmark, de såkaldte vækstiværksættere, samt at belyse hvor mange job og hvor stor omsætning virksomhederne skaber i løbet af vækstperioden. Statistikken benyttes af ministerier og styrelser, kommuner og regioner, private institutioner og virksomheder samt pressen.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der eksisterer en vis usikkerhed i forhold til identificeringen af nye virksomheder i Erhvervsdemografien, som statistikken Nye højvækstvirksomheder bygger på. Den usikkerhed, der er knyttet til den Erhvervsdemografien, er forbundet med henvisningerne mellem enhederne og manglende kendskab til overdragelse af aktivitet fra et firma til et andet, herunder udskillelse af aktivitet. Manglende henvisninger kan betyde, at økonomiske og beskæftigelsesmæssige data ikke knyttes korrekt sammen for enkelte enheder.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer årligt med endelige tal, hvor udgivelsen normalt er til rådighed 18 måneder efter udgangen af referenceåret. Fra referenceperioden 2013-2016 udkommer statistikken årligt med foreløbige tal, hvor udgivelsen er til rådighed 10 måneder efter udgangen af referenceåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken bygger på data fra Erhvervsdemografien, som opgør antallet af nye virksomheder i Danmark. Statistikken kan sammenlignes med statistikken over Gazeller, publiceret af Eurostat på baggrund af data indsamlet på frivillig basis fra de europæiske lande.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Iværksættere. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed