Gå til sidens indhold

Højvækstvirksomheder i Danmark

Sidst opdateret: 07-04-2021

Statistikken Nye højvækstvirksomheder kaster lys over iværksætteriet i Danmark og opgør hvor mange nye virksomheder der oplever en høj vækst målt ved en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode. Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af nye højvækstvirksomheder i Danmark, samt at belyse hvor mange job, målt i antal fuldtidsansatte, disse virksomheder skaber.

Indhold

Statistikken belyser årligt antallet af nye højvækstvirksomheder i Danmark, hvor indikatoren for vækst er antal fuldtidsansatte. Endvidere belyses antallet af job, målt i antal fuldtidsansatte, skabt i vækstperioden samt virksomhedernes omsætning i starten af vækstperioden og slutningen af vækstperioden. Statistikken er afgrænset til kun at omfatte private byerhverv.

De foreløbige tal for referenceåret 2019 er behæftet med større usikkerhed end ved tidligere års offentliggørelser af foreløbige tal, da virksomhederne som indberetter til Regnskabsstatistikken for private byerhverv har fået forlængede indberetningsfrister. Dette skyldes hensyntagen til virksomhedernes administrative byrder under COVID-19 pandemien. Som et resultat heraf indkommer nogle virksomheders indberetninger efter statistikken er offentliggjort, og indgår derfor ikke i kildematerialet til de foreløbige tal. Regnskabsstatistikken for private byerhverv udgør hovedkilden til Generel firmastatistik, Erhvervsdemografi og statistikken for Nye højvækstvirksomheder. Alle statistikker er derfor berørt.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken Nye højvækstvirksomheder bygger på statistikken Erhvervsdemografi som opgør reelt nye firmaer og overlevende firmaer op til 5 år gamle. Oplysningen om overlevelse benyttes til at afgrænse den population, der skal måles vækst på. Firmaernes udvikling i antal fuldtidsansatte måles fra starten til slutningen af vækstperioden.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken Nye højvækstvirksomheder benyttes til analyser af udviklingen i antallet af nye højvækstvirksomheder i Danmark, de såkaldte vækstiværksættere, samt til at belyse hvor mange job og hvor stor omsætning virksomhederne skaber i løbet af vækstperioden. Statistikken benyttes af ministerier og styrelser, kommuner og regioner, private institutioner og virksomheder samt pressen.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der eksisterer en usikkerhed i forhold til identificeringen af reelt nye virksomheder i Erhvervsdemografien, som statistikken bygger på. Såfremt Erhvervsdemografien har identificeret nye administrative enheder forkert i forhold til hvorvidt de er reelt nye, kan det påvirke start populationen til denne statistik, og dermed de firmaer der har mulighed for at blive nye højvækstvirksomheder.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer årligt med endelige tal, hvor udgivelsen normalt er til rådighed 18 måneder efter udgangen af referenceåret. Statistikken udkommer med foreløbige tal, 10 måneder efter udgangen af referenceåret.

Der har ikke været forsinkelser i udgivelsen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes med statistikken over Gazeller, publiceret af Eurostat på baggrund af data indsamlet på frivillig basis fra de europæiske lande. Statistikken bygger på erhvervsdemografiens opgørelse af nye virksomheder. Der har ikke været ændringer i metoden siden statistikkens start.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Iværksættere.

Læs mere om tilgængelighed