Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Kalle Emil Holst Hansen
3917 3565

khs@dst.dk

Hent som PDF

Højvækstvirksomheder i Danmark

Der eksisterer en usikkerhed i forhold til identificeringen af reelt nye virksomheder i Erhvervsdemografien, som statistikken bygger på. Såfremt Erhvervsdemografien har identificeret nye administrative enheder forkert i forhold til hvorvidt de er reelt nye, kan det påvirke start populationen til denne statistik, og dermed de firmaer der har mulighed for at blive nye højvækstvirksomheder.

Samlet præcision

Statistikken bygger på allerede tal i Erhvervsdemografien. Såfremt Erhvervsdemografien har identificeret nye administrative enheder forkert i forhold til hvorvidt de er reelt nye, kan det påvirke start populationen til denne statistik, og dermed de firmaer der har mulighed for at blive nye højvækstvirksomheder.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Den usikkerhed der er knyttet til statistikken er relateret til den maskinelle og manuelle behandling af firmaer der ikke er reelt nye i erhvervsstrukturen. Denne behandling sker i statistikken om erhvervsdemografi, men kan have påvirkning på input population til denne statistik.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Usikkerhed i forhold til opgørelse af nye firmaer: Den usikkerhed, der er knyttet til den Erhvervsdemografiske statistik, er forbundet med henvisningerne mellem enhederne og manglende kendskab til overdragelse af aktivitet fra et firma til et andet, herunder udskillelse af aktivitet. Manglende henvisninger kan betyde, at økonomiske og beskæftigelsesmæssige data ikke knyttes korrekt sammen for enkelte enheder. Problemet søges afhjulpet ved at underkaste navnlig de største firmaer en manuel kontrol og fejlretning. For firmaer med ansatte udnyttes oplysningerne om, hvor de ansatte har været ansat i løbet af et år, idet et samlet skift for flere medarbejdere kan betyde overdragelse af aktivitet.

Mere information findes i Erhvervsdemografien statistikdokumentation Erhvervsdemografien.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen usikkerhedsberegninger.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Fra referenceperioden 2013-2016 offentliggøres både foreløbige og endelige tal. Ved offentliggørelsen af de foreløbige tal bør data om enheder og deres beskæftigelse være så gode at der ikke forventes store ændringer til antallet af nye højvækstvirksomheder. Der kan være ændringer på omsætningen, da der i statistikkens kilder kan være kommet nye oplysninger fra firmaernes regnskaber.