Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Kalle Emil Holst Hansen
3917 3565

khs@dst.dk

Hent som PDF

Højvækstvirksomheder i Danmark

Der eksisterer en vis usikkerhed i forhold til identificeringen af nye virksomheder i Erhvervsdemografien, som statistikken Nye højvækstvirksomheder bygger på. Den usikkerhed, der er knyttet til den Erhvervsdemografien, er forbundet med henvisningerne mellem enhederne og manglende kendskab til overdragelse af aktivitet fra et firma til et andet, herunder udskillelse af aktivitet. Manglende henvisninger kan betyde, at økonomiske og beskæftigelsesmæssige data ikke knyttes korrekt sammen for enkelte enheder.

Samlet præcision

Statistikken bygger på allerede tal i Erhvervsdemografien. Herudover underlægges statistikken en vis manuel validering af fx meget store enheder målt på beskæftigelse og/eller omsætning.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken dækker ikke helt små nye virksomheder grundet kravet om mindst 5 fuldtidsansatte i starten af vækstperioden.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Usikkerhed i forhold til opgørelse af nye firmaer: Den usikkerhed, der er knyttet til den Erhvervsdemografiske statistik, er forbundet med henvisningerne mellem enhederne og manglende kendskab til overdragelse af aktivitet fra et firma til et andet, herunder udskillelse af aktivitet. Manglende henvisninger kan betyde, at økonomiske og beskæftigelsesmæssige data ikke knyttes korrekt sammen for enkelte enheder. Problemet søges afhjulpet ved at underkaste navnlig de største firmaer en manuel kontrol og fejlretning. For firmaer med ansatte udnyttes oplysningerne om, hvor de ansatte har været ansat i løbet af et år, idet et samlet skift for flere medarbejdere kan betyde overdragelse af aktivitet.

Mere information findes i Erhvervsdemografien statistikdokumentation Erhvervsdemografien.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen usikkerhedsberegninger.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Tidligere er der kun blevet offentliggjort endelige tal. Fra referenceperioden 2013-2016 offentliggøres både foreløbige og endelige tal.