Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Kalle Emil Holst Hansen
3917 3565

khs@dst.dk

Hent som PDF

Højvækstvirksomheder i Danmark

Statistikken Nye højvækstvirksomheder bygger på statistikken Erhvervsdemografi som opgør reelt nye firmaer og overlevende firmaer op til 5 år gamle. Oplysningen om overlevelse benyttes til at afgrænse den population, der skal måles vækst på. Firmaernes udvikling i antal fuldtidsansatte måles fra starten til slutningen af vækstperioden.

Kilder

Statistikken Nye højvækstvirksomheder tager udgangspunkt i statistikken Erhvervsdemografi, hvor antallet af reelt nye firmaer og hvor mange reelt nye firmaer, som overlever en periode på op til fem år, identificeres.

Populationen af nye højvækstvirksomheder udgør antallet af reelt nye firmaer i t-5 eller t-4 med minimum 5 fuldtidsansatte i t-3 og med en gennemsnitlig årlig vækst i antallet af fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode fra t-3 til t, hvor t er populationens referenceår.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data til denne statistik indsamles fra administrative statistikregistre.

Datavalidering

Statistikken bygger på allerede validerede tal i Erhvervsdemografien.

Populationen valideres bl.a. mod forrige tælling på branche og regionalt niveau. Såfremt antallet af nye højvækstvirksomheder forekommer plausibelt fortages ikke yderligere.

Databehandling

Databehandlingen omhandler brancheafgrænsning samt udregning af vækst for vækstperioden. Nye højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 72,8 pct. (svarende til 20 pct. årligt) over en treårig periode. Væksten måles i antal fuldtidsansatte i slutåret i forhold til antal fuldtidsansatte i startåret.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data.