Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Kalle Emil Holst Hansen
3917 3565

khs@dst.dk

Hent som PDF

Højvækstvirksomheder i Danmark

Statistikken Nye højvækstvirksomheder benyttes til analyser af udviklingen i antallet af nye højvækstvirksomheder i Danmark, de såkaldte vækstiværksættere, samt til at belyse hvor mange job og hvor stor omsætning virksomhederne skaber i løbet af vækstperioden. Statistikken benyttes af ministerier og styrelser, kommuner og regioner, private institutioner og virksomheder samt pressen.

Brugerbehov

Statistikken benyttes til belyse antallet af vækstiværksættere og hvor mange job og hvor stor omsætning virksomhederne skaber i løbet af vækstperioden.

Statistikken er tilgængelig i statistikbanken fordelt på brancher. Det er muligt at få statistikken fordelt på regioner eller kommune samt specielle branchegrupperinger ved at bestille en serviceopgave. Det er også muligt at koble statistikken med andre statistikregistre.

Typiske brugere af statistikker er kommuner, regioner, private institutioner og virksomheder samt pressen.

Brugertilfredshed

Brugerne efterspørger hurtigere tilgængelige data. Statistikken udkommer med endelige tal 18 måneder efter referenceperioden. For at imødekomme brugernes behov, udkommer statistikken nu med foreløbige tal 10 måneder efter referenceperioden.

Ved ønske om større detaljereringsgrad er det muligt at bestille serviceopgaver, hvor data skræddersyes til brugeres behov.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder til dels guidelines fra: Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics Den danske statistik afviger på det punkt, at cut-off grænsen på 10 eller flere ansatte i starten af vækstperioden er ændret til 5 eller flere ansatte, da det er vurderet, at en så høj størrelsesmæssig grænse ikke er anvendelig i en dansk økonomisk sammenhæng. Grænsen på minimum fem ansatte er sat for at undgå, at små virksomheder med høj procentvis vækst, men med lille absolut vækst, bliver kategoriseret som vækstiværksætter.

Definitionen af højvækstvirksomheder er i den europæiske statistikorganisation, Eurostat, blevet ændret fra minimum 20 pct. vækst over en treårig periode til 10 pct. vækst over en treårig periode.