Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Kalle Emil Holst Hansen
3917 3565

khs@dst.dk

Hent som PDF

Højvækstvirksomheder i Danmark

Statistikken kan ikke direkte sammenlignes med statistikken over Gazeller, publiceret af Eurostat, se også afsnittet '7.01 International sammenlignelighed' for en uddybning. Statistikken bygger på erhvervsdemografiens opgørelse af nye virksomheder. Der har ikke været ændringer i metoden siden statistikkens start.

International sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes med statistikken over Gazeller publiceret hvert år af Eurostat, dog med få undtagelser beskrevet herunder.

Definitionen af nye højvækstvirksomheder i Danmark følger i udgangspunktet OECDs og Eurostats definition, se "Eurostat OECD Manual on Business Demography Statistics, 2007 edition", som definerer "nye højvækstvirksomheder" (Gazeller) som alle nye virksomheder, der er op til fem år gamle, der har 10 eller flere ansatte i starten af vækstperioden og som har en gennemsnitlig vækst på mere end 72,8 pct. (20 pct. årligt) over en treårig periode.

Den danske statistik afviger dog på det punkt, at cut-off grænsen på 10 eller flere ansatte i starten af vækstperioden er ændret til 5 eller flere ansatte, da det er vurderet at en så høj størrelsesmæssig grænse ikke er anvendelig i en dansk økonomisk sammenhæng. Grænsen på minimum fem ansatte er sat for at undgå, at små virksomheder med høj procentvis vækst, men med lille absolut vækst, bliver kategoriseret som vækstiværksætter.

I den danske statistik er indikatoren for vækst og cut-off grænsen antal ansatte, omregnet til fuldtidsansatte (årsværk). Antal fuldtidsansatte er anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens ansatte det pågældende år. Til den statistik om højvækstvirksomheder, der leveres til og publiceres af Eurostat, og hvor formålet primært er international sammenlignelighed, bruges antal ansatte (hoveder) til beregning af vækst og til cut-off grænsen.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken har været udgivet siden vækstperioden 2004:2007 med samme metoder.

Statistikken Nye højvækstvirksomheder 2017 er genudgivet ved udgivelsen af referenceåret 2018 i juli 2020. Grunden hertil er, at et kvalitetsforbedrende dataarbejde har medført en ekstraordinær revision af Regnskabsstatistikken for private byerhverv, Generel firmastatistik og Erhvervsdemografien for referenceåret 2017. Genudgivelsen af statistikken Nye højvækstvirksomheder 2017 sikrer intern konsistens mellem statistikkerne i referenceåret. Revisionen har givet anledning til mindre ændringer i statistikken.

Sammenhæng med anden statistik

Nye højvækstvirksomheder bygger på Erhvervsdemografiens opgørelser af nye virksomheder. Statistikken kan herudover sammenlignes med den af Eurostat publiceret statistik over Gazeller, dog med enkelte afvigelser - se punktet "International sammenlignelighed".

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.