Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Kalle Emil Holst Hansen
3917 3565

khs@dst.dk

Hent som PDF

Højvækstvirksomheder i Danmark

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Iværksættere.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks statistik Højvækstvirksomheder i Danmark.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

  • VIV: Nye højvækstvirksomheder efter branche (DB07 10-grp), variable og tid
  • FVIV: Foreløbige nye højvækstvirksomheder efter branche (DB07 10-grp), variable og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at skrive til den statistikansvarlige.

Diskretioneringspolitik

Danmarks statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Ved offentliggørelse og ved levering af skræddersyede opgaver udføres der en såkaldt diskretioneringstest af data. Diskretioneringstesten foretages på baggrund af to kriterier:

  1. Antalskriteriet: Hvis én datacelle indeholder mindre end 3 observationer (Firmaer) kan beskæftigelses- og regnskab oplysninger ikke offentliggøres
  2. Dominanskriteriet: Hvis én eller to observationer (firmaer) indeholdt i én datacelle alene eller tilsammen udgør en vis procentdel af den samlede celles omsætning, kan omsætningen samt andre regnskabsoplysninger for denne gruppe ikke offentliggøres.

Reference til metodedokumenter

Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.