Gå til sidens indhold

Erhvervsdemografi

Formålet med statistikken erhvervsdemografi er at belyse udviklingen i antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer, samt at vurdere hvor mange reelt nye firmaer, som overlever en periode på fem år. Statistikken er sammenlignelig fra 2001 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer, samt antallet af fuldtidsbeskæftigede og omsætning. Statistikken opdeles efter branche, ejerform og geografisk beliggenhed. Statistikken formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og i statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data hentes fra Erhvervsregistret, hvorefter det gennemgår kontrol for at bestemme hvorvidt et firma er reelt nyt, reelt dødt eller overlevet. Kontrollerne går i høj grad ud på at validere hvorvidt de nye firmaer der eksisterer i den administrative virkelighed, reelt er nye firmaer der er kommet ind i økonomien, eller om der er tale om en aktivitet der er fortsat efter en virksomhedsoverdragelse eller som fx spaltning af et eksisterende firma.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af ministerier og styrelser, kommuner og regioner samt private institutioner og virksomheder.

Statistikken er en central indikator dels for iværksætteri og for bæredygtighed i økonomien, og der er stor efterspørgsel efter at anvende statistikken i kombination med andre kilder, samt at følge udviklingen for virksomheder der overlever.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Data bygger på valideret registerdata.

Usikkerheden er forbundet med relationerne mellem enhederne og arbejdssteder, som primært følges ved oplysninger fra virksomhedernes digitale lønindberetninger, og manglende information om overdragelse af aktivitet fra et firma til et andet, herunder udskillelse af aktivitet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer årligt med endelige tal, hvor udgivelsen normalt er 18 måneder efter udgangen af referenceåret. Fra referenceåret 2016 udkommer statistikken årligt med foreløbige tal, hvor udgivelsen er til rådighed 10 måneder efter udgangen af referenceåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Erhvervsdemografien er en delmængde af Generel firmastatistik, som indeholder alle aktive firmaer i Danmark.

Afgrænset på visse brancher og ejerformer kan statistikken sammenlignes med den europæiske publicerede statistik Business Demography.

Statistikken indeholder hvert år en ny bestand af nye firmaer. Det er muligt at følge de nye virksomheder op til 5 år efter de er blevet etableret ved at benytte populationen af overlevende som publiceres under Erhvervsdemografien.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Erhvervsdemografi.

Læs mere om tilgængelighed