Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Asbjørn Hviid Mikkelsen
3917 3732

ahm@dst.dk

Hent som PDF

Erhvervsdemografi

Statistikken anvendes af ministerier og styrelser, kommuner og regioner samt private institutioner og virksomheder.

Statistikken er en central indikator dels for iværksætteri og for bæredygtighed i økonomien, og der er stor efterspørgsel efter at anvende statistikken i kombination med andre kilder, samt at følge udviklingen for virksomheder der overlever.

Brugerbehov

Statistikken anvendes af ministerier og styrelser, kommuner og regioner samt private institutioner og virksomheder.

Statistikken danner grundlag for en række serviceopgaver, hvor datagrundlaget kan kombineres med andre statistikregistre, herunder IDA (Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning), RAS (Registerbaseret Arbejdsstyrke Statistik) og Uddannelsesregistret.

Endvidere benyttes statistikken af forskere.

Brugertilfredshed

Der er stor efterspørgsel efter denne statistik som en central indikator, særligt for iværksætteri. Den nationale offentliggørelse dækker hele økonomien, men mange brugere får lavet tilrettede kørsler på delpopulationer for at belyse forskellige områder af økonomien.

Der er ligeledes stor efterspørgsel efter at sammenkøre data om de nye virksomheder med alle vores øvrige erhvervsstatistikker, og følge udviklingen for virksomheder der overlever.

Fuldstændighed af data

Krav fra forordninger og guidelines opfyldes for så vidt angår fuldstændighed af data.

Opgørelsesmetoden ved leverancen til EU afviger fra nærværende nationale opgørelsesmetode, hovedsageligt på branche- og ejerformsafgrænsningen. Den nationale opgørelse dækker alle brancher og ejerformer, mens leverancen til EU følger OECDs og Eurostats definition, se "Eurostat OECD Manual on Business Demography Statistics, 2007 edition".