Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Generel firmastatistik

Formålet med statistikken er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af det danske erhvervslivs udvikling og struktur gennem økonomiske, beskæftigelses- og regnskabsmæssige oplysninger på firmaniveau.

Statistikken, der første gang blev udarbejdet for referenceår 1999, afløste den hidtidige Firmastatistik, der blev udarbejdet for årene 1992-1999.

Indhold

Generel firmastatistik opgør reelt aktive firmaer i Danmark. Den dækker økonomiske og beskæftigelsesmæssige oplysninger vedr. alle sektorer og brancher.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

De forskellige inputdata integreres og tilpasses sådan at statistikken ender med at dække alle aktive firmaer i Danmark.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for analyser af det danske erhvervslivs udvikling og struktur.

Centrale brugere er: Ministerier og styrelser, erhvervscentre, Eurostat, regioner, kommuner samt private virksomheder og privatpersoner.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Samlet set vurderes pålidligheden af statistikken at være høj. Den usikkerhed der måtte være er knyttet til statistikkens kilder, særligt regnskabsstatistikken for private byerhverv.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 18 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. Fra referenceåret 2016 udkommer statistikken årligt med foreløbige tal, hvor udgivelsen er til rådighed 10 måneder efter udgangen af referenceåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Afgrænset til private byerhverv kan statistikken sammenlignes med den nationalt publicerede Regnskabsstatistik. Statistikken udgives ydermere hvert år af Eurostat under navnet "Business Statistics".

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Firmastatistik. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversig. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed