Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Emil Tappe Bang-Mortensen
39 17 32 28

ebm@dst.dk

Hent som PDF

Generel firmastatistik

Samlet set vurderes pålideligheden af statistikken at være høj, da den centrale variabel om antallet af firmaer er baseret på de administrative registreringer. Den usikkerhed der måtte være er knyttet til statistikkens kilder, særligt regnskabsstatistikken for private byerhverv hvor omsætningsvariablen er baseret på en stikprøve på cirka 8.000, samt momsregistreringer og skatteindberetninger fra en stor del af populationen på godt 200.000 enheder.

Samlet præcision

Samlet set vurderes pålideligheden af statistikken at være høj. Dette skyldes at datakilderne der anvendes til at producere statistikken vurderes til at have en høj pålidelighed.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Den usikkerhed, der er knyttet til Generel firmastatistik er knyttet til usikkerhed fra statistikkens kilder. Det drejer sig i særlig grad om regnskabsstatistikken for private byerhverv.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af Generel firmastatistik er knyttet til kvaliteten af kilderne der indgår i den.

I enkelte tilfælde kan der være fejl i enkeltenheders brancheindplacering, som løbende kvalitetssikres af Danmarks Statistiks Erhvervsstatistikske register. Disse mindre usikkerheder har dog begrænset betydning på et aggregeret niveau.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Fra referenceåret 2016 offentliggøres både foreløbige og endelige tal for Generel firmastatistik. De foreløbige og endelige tal offentliggøres i forskellige statistikbanktabeller.