Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Emil Tappe Bang-Mortensen
39 17 32 28

ebm@dst.dk

Hent som PDF

Generel firmastatistik

Statistikken indsamles årligt, og er baseret på interne statistikregistre i Danmarks Statistik, primært det Erhvervsstatiske Register og Regnskabsstatistikken for private byerhverv. Kilderne sammensættes og aggregeres til offentliggørelsesniveauet. Der foregår minimal datavalidering og behandling, da statistikken er baseret på fejlsøgte data fra andre statistikker og statistikregistre.

Kilder

Statistikken er baseret på følgende statistikker, registre og kilder i Generel firmastatistik:

  • Regnskabsstatistik for private byerhverv
  • Firmaernes Køb og Salg (via Det Erhvervsstatistiske Register)
  • Indberetninger til SKATs eIndkomst (via Det Erhvervsstatistiske Register)
  • Det Erhvervsstatistiske Register.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Statistikken indsamles ved direkte kørsler på registre i Danmarks Statistik

Datavalidering

Statistikken bygger på allerede validerede data. I produktionen af statistikken vurderes de aggregerede niveauer for omsætning og beskæftigelse imod tidligere tællingsår.

Databehandling

Data indsamles fra interne statistikregistre i Danmarks Statistik, hvorefter de summeres fra mikrodata til de aggregeringsniveauer, der offentliggøres i statistikbanken, og med de afgrænsninger der er valgt for statistikken.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering.