Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Emil Tappe Bang-Mortensen
39 17 32 28

ebm@dst.dk

Hent som PDF

Generel firmastatistik

Afgrænset til private byerhverv kan statistikken sammenlignes med den nationalt publicerede Regnskabsstatistik for private byerhverv. Statistikken udgives ydermere hvert år af Eurostat under navnet "Business Statistics".

International sammenlignelighed

Afgrænset til de private byerhverv kan Generel firmastatistik sammenlignes med statistikken Business Statistics publiceret af Eurostat.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken, der første gang blev udarbejdet for referenceåret 1999, afløste den hidtidige Firmastatistik, der blev udarbejdet for årene 1992-1999. Begge statistikker har samlet oplysninger på firmaniveau, men medens den hidtidige Firmastatistik alene omfattede firmaer i momspligtige brancher og den private sektor, omfatter Generel firmastatistik alle brancher og sektorer. Endvidere omfatter Generel firmastatistik kun firmaer, der er reelt aktive, medens den gamle statistik medtog alle firmaer.

Statistikken overgik fra branchenomenklatur DB03 til DB07 i december 2009.

Fra referenceår 2009 overgik Generel firmastatistik endvidere til at anvende eIndkomst som datagrundlag til beregningen af fuldtidsansatte. Det betyder, at der er et databrud i antallet af fuldtidsansatte fra 2008 til 2009. Fra udgivelsen af referenceår 2016 og fremad, er databruddet flyttet til at ligge mellem referenceårene 2007-2008.

Fra og med referenceåret 2009 ændredes også inputkilden Firmaernes Køb og Salg. Samtidig med ændringerne i kildegrundlaget er der fra referenceåret 2009 indført en række kvalitetsforbedringer i Generel Firmastatistik.

Fra referenceåret 2013 påvirker sektormæssige ændringer som følge af nationalregnskabets omlægning til ESA2010 statistikken. Det betyder, at en række enheder omklassificeres mellem offentlig og privat sektor. Privatskoler og efterskoler flytter fra den offentlige sektor til den private sektor.

Fra referenceåret 2015 overgår statistikken til at opgøre årsværk (fuldtidsansatte ) med 2 decimaler, hvor der tidligere er blevet afrundet til hele tal. Fra udgivelsen af referenceåret 2016 og fremad, har referenceåret 2014 også 2 decimaler, se nedenstående beskrivelse. Regnskabsstatistik for private byerhverv, som er en af primær kilderne til statistikken, har hele tiden anvendt årsværk med 2 decimaler, så ændringen har kun betydning for de brancher der ligger uden for Regnskabsstatistikken. Forskellen på de to metoder er i referenceåret 2015 på ca. 3.500 årsværk for alle reelt aktive firmaer. Tidligere er de økonomiske variable i de offentlige brancher blevet nulstillet, fra referenceåret 2015 nulstilles de offentlige virksomheder på baggrund af sektorkoden, hvorved de økonomiske variable for de private virksomheder i de tidligere betegnet offentlige brancher nu ikke længere nulstilles. Fra udgivelsen af referenceåret 2016 og fremad er det også gældende for referenceåret 2014.

Fra udgivelsen af referenceåret 2016 er Generel firmastatistik blevet omkørt for årene 2012-2015. Omkørslen sker på grund af en revision af Regnskabsstatistik for private byerhvervRegnskabsstatistikken. Omkørslen har særligt betydet ændringer i omsætning for specifikke brancher, der indgår i Regnskabsstatistikken. I Generel firmastatistik betyder det for referenceåret 2015 en samlet omsætningsstigning på ca. 0,5 pct. Referenceåret 2014 er samtidig blevet omkørt efter den metode, der har været brugt fra referenceåret 2015, se ovenstående beskrivelse. For referenceårene 2012 og 2013 er firmaer inden for Regnskabstatistikkens brancher i Generel firmastatistik revideret grundet revisionen, og de er nu en-til-en med Regnskabsstatistik for private byerhverv. Dette er konsistent med den metode som har været brugt fra referenceåret 2015. Dertil er referenceåret 2008 blevet omkørt med eIndkomst som kilde til udregning af antal fuldtidsansatte. Dermed flyttes databruddet i antal fuldtidsansatte, som tidligere har været mellem 2008 og 2009, til at ligge mellem 2007 og 2008.

Fra referenceåret 2017 er hovedkilden, Regnskabsstatistik for private byerhverv, begyndt at benytte XBRL årsrapporter til at indhente regnskabsoplysninger.

Generel firmastatistik 2017 er genudgivet i maj 2020. Grunden hertil er, at et kvalitetsforbedrende dataarbejde har medført en ekstraordinær revision af Regnskabsstatistikken for private byerhverv for referenceåret 2017. Genudgivelsen af Generel firmastatistik sikrer intern konsistens mellem de to statistikker, da Regnskabsstatistikken for private byerhverv udgør en af hovedkilderne til Generel firmastatistik. Revisionen har givet anledning til mindre ændringer i Generel firmastatistik 2017.

Fra referenceåret 2022 er antallet af reelt aktive firmaer er steget med en fjerdedel pga. ændring i opgørelsesmetoden for aktivitet.

Sammenhæng med anden statistik

Brancher inden for det private byerhverv kan sammenlignes med oplysninger i Regnskabsstatistik for private byerhverv. Derudover belyser Generel firmastatistik, sammen med en række andre statistikker, det danske erhvervsliv, herunder statistik om erhvervsdemografi, højvækstvirksomheder og koncerner mv. Se mere på emnesiderne Firmaer og Koncerner og Iværksættere.

Intern konsistens

Statistikken bygger på flere forskellige kilder med forskellige enhedstyper. Statistikken forarbejdes således at enhedsniveauet bliver det samme på tværs af kilder.