Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Emil Tappe Bang-Mortensen
39 17 32 28

ebm@dst.dk

Hent som PDF

Generel firmastatistik

Statistikken offentliggøres ca. 18 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. Fra referenceåret 2016 udkommer statistikken årligt med foreløbige tal, hvor udgivelsen er til rådighed 10 måneder efter udgangen af referenceåret.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Fra udløbet af referenceåret til offentliggørelsen finder sted tilstræbes maksimalt at gå ca. 18 måneder. Den forholdsvist lange udgivelsestid skyldes primært, at de grundstatistikker, der indgår i Generel firmastatistik skal være færdige, før dannelsen af firmastatistikken kan påbegyndes. Den reelle periode, fra samtlige grundregistre foreligger, til offentliggørelsen er ca. 3 måneder.

Fra referenceåret 2016 udkommer statistikken årligt med foreløbige tal, hvor udgivelsen er til rådighed 10 måneder efter udgangen af referenceåret.

Publikationspunktlighed

Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.