Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Emil Tappe Bang-Mortensen
39 17 32 28

ebm@dst.dk

Hent som PDF

Generel firmastatistik

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Firmastatistik. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversig. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik Generel firmastatistik.

Publikationer

Statistikken indgår med tal i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversig.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

 • GF01: Generel firmastatistik efter branche (DB07 10-, 19-, og 127-grp.), enhed og tid
 • GF02: Generel firmastatistik efter kommune, branche (DB07 10-, 19-, 127-grp. og detaljeret), firmastørrelse (fuldtidsansatte) og tid
 • GF3: Generel firmastatistik efter branche (DB07 19-grp), enhed, firmastørrelse (fuldtidsansatte) og tid
 • GF5: Generel firmastatistik efter branche (DB07 10-grp), virksomhedsform, enhed og tid
 • GF6: Generel firmastatistik efter region, branche (DB07 10-grp), enhed og tid
 • GF8: Generel firmastatistik efter region, enhed, firmastørrelse (fuldtidsansatte) og tid
 • LABY38: Generel firmastatistik efter kommunegruppe, branche (DB07 10-grp), firmaets alder og tid

 • FGF1: Foreløbig generel firmastatistik efter branche (DB07 19-grp), enhed og tid

 • FGF3: Foreløbig generel firmastatistik efter branche (DB07 10-grp.), enhed, firmastørrelse (fuldtidsansatte) og tid
 • FGF6: Foreløbig generel firmastatistik efter region, branche (DB07 10-grp), enhed og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting. Bestillinger kan også foretages ved at skrive til den statistikansvarlige.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik.

Afsnittet vedrørende Erhvervsstatistik.

Diskretionering og databehandling

Ved offentliggørelse og ved levering af skræddersyede opgaver udføres der en såkaldt diskretioneringstest af data. Diskretioneringstesten foretages på baggrund af to kriterier:

 1. Antalskriteriet: Hvis én datacelle indeholder mindre end 3 observationer (firmaer) kan beskæftigelses- og regnskabsoplysninger ikke offentliggøres.
 2. Dominanskriteriet: Hvis én eller to observationer (firmaer) indeholdt i én datacelle alene eller tilsammen udgør en vis procentdel af den samlede celles omsætning, kan omsætningen og andre regnskabsoplysninger samt fuldtidsansatte for denne gruppe ikke offentliggøres.

Reference til metodedokumenter

Der forefindes ingen metodedokumenter

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.