Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Emil Tappe Bang-Mortensen
39 17 32 28

ebm@dst.dk

Hent som PDF

Generel firmastatistik

Statistikken er relevant for analyser af det danske erhvervslivs udvikling og struktur.

Centrale brugere er: ministerier og styrelser, erhvervscentre, Eurostat, regioner, kommuner samt private virksomheder og privatpersoner.

Brugerbehov

Centrale brugere er: ministerier og styrelser, erhvervscentre, Eurostat, regioner, kommuner samt private virksomheder og privatpersoner.

Statistikken danner grundlag for en række serviceopgaver, hvor datagrundlaget kan kombineres med andre statistikregistre, herunder IDA (Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning), RAS (Registerbaseret Arbejdsstyrke Statistik) og Uddannelsesregistret. Den anvendes til forløbsanalyser, analyser af enkelt-sektorer og -brancher, og indgår også som et vigtigt grundlag i oparbejdelsen af statistik for Informationssamfundet.

Brugertilfredshed

Der indsamles ikke aktivt viden om brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Generel firmastatistik indeholder kun reelt aktive firmaer, som anbefalet af Eurostat.