Gå til sidens indhold

Firmaer og koncerner

Hvor mange aktive firmaer er der i Danmark, hvordan fordeler de sig på brancher, og hvor mange er der ansat? Du kan også finde statistik om firmaer, der indgår i koncerner.

Hvad betyder...?

Firma som i løbet af referenceåret har haft en økonomisk aktivitet, der overstiger hvad der karakteriseres som værende af hobbylignende størrelse.

Personale (ekskl. ansatte under uddannelse), hvis normale arbejdstid svarer til det overenskomstmæssige eller almindelige antal timer for den pågældende virksomhed, også selv om deres kontrakt gælder i mindre end et år.

Virksomhedskonstallation bestående af et moderselskab og et eller flere datterselskaber.

Udvalgt statistik om Firmaer og koncerner

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Firmaer og koncerner på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i antallet af firmaer

Her kan du se, hvordan antallet af reelt aktive firmaer udvikler sig for hvert år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.5.2023
Opdateres næste gang
31.5.2024
Kilder

Statistikken er baseret på følgende statistikker, registre og kilder i Generel firmastatistik:

 • Regnskabsstatistik for private byerhverv
 • Firmaernes Køb og Salg (via Det Erhvervsstatistiske Register)
 • Indberetninger til SKATs eIndkomst (via Det Erhvervsstatistiske Register)
 • Det Erhvervsstatistiske Register.

Udvikling i antallet af koncerner

Her kan du se, hvordan antallet af koncerner i Danmark udvikler sig for hvert år. Bemærk, at der kun refereres til koncerner hvor både moder- og datterselskab er lokaliseret i Danmark.
Mere om figuren
Seneste opdatering
2.10.2023
Opdateres næste gang
25.9.2024
Kilder

Statistikken er registerbaseret. Baggrundsoplysninger stammer fra en række interne kilder i Danmarks Statistik, primært koncernregistret indeholdt i Det Erhvervsstatistiske Register, Generel Firmastatistik og eksterne kilder såsom firmaernes årsregnskaber samt kommercielle datakilder.

Udvikling i antal fuldtidsansatte

Her kan du se, hvordan antallet af fuldtidsansatte i de reelt aktive firmaer udvikler sig for hvert år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.5.2023
Opdateres næste gang
31.5.2024
Kilder

Statistikken er baseret på følgende statistikker, registre og kilder i Generel firmastatistik:

 • Regnskabsstatistik for private byerhverv
 • Firmaernes Køb og Salg (via Det Erhvervsstatistiske Register)
 • Indberetninger til SKATs eIndkomst (via Det Erhvervsstatistiske Register)
 • Det Erhvervsstatistiske Register.

Branchefordeling af firmaer

Hvordan er firmaerne i Danmark fordelt på brancher? Her ser du, hvor mange firmaer der indgår i hver branche. Bemærk, at der her refereres til firmaernes hovedbranche.
Mere om figuren
Seneste opdatering
3.5.2023
Opdateres næste gang
31.5.2024
Kilder

Statistikken er baseret på følgende statistikker, registre og kilder i Generel firmastatistik:

 • Regnskabsstatistik for private byerhverv
 • Firmaernes Køb og Salg (via Det Erhvervsstatistiske Register)
 • Indberetninger til SKATs eIndkomst (via Det Erhvervsstatistiske Register)
 • Det Erhvervsstatistiske Register.

Fordeling af firmaer efter kommune

Her kan du se hvordan antallet af firmaer fordeler sig på kommuner. Firmaerne er fordelt ud fra hovedsædets/cvr-nummerets registreringsadresse.
Mere om figuren
Seneste opdatering
5.5.2023
Opdateres næste gang
31.5.2024
Kilder

Statistikken er baseret på følgende statistikker, registre og kilder i Generel firmastatistik:

 • Regnskabsstatistik for private byerhverv
 • Firmaernes Køb og Salg (via Det Erhvervsstatistiske Register)
 • Indberetninger til SKATs eIndkomst (via Det Erhvervsstatistiske Register)
 • Det Erhvervsstatistiske Register.
HAR DU SET?
Bestyrelsesmedlemmer og direktører
Hvad kendetegner de personer, der driver firmaerne i Danmark? Se vores emneside om bestyrelsesmedlemmer og direktører.
HAR DU SET?
Iværksættere i Danmark
Iværksætteri og skabelsen af nye og aktive firmaer er af stor betydning for dansk erhvervsliv. Se vores emneside om iværksættere.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Firmaernes køb og salg

Formålet med statistikken er at belyse konjunktur- og erhvervsudviklingen i Danmark, gennem oplysninger om firmaernes køb og salg beregnet på baggrund af firmaernes momsindberetning til Skattestyrelsen. Statistikken giver et aktuelt billede af udviklingen i salget i det danske erhvervsliv og er dermed en central konjunkturindikator. Statistikken er blevet udarbejdet, efter forskellige opgørelsesmetoder og med forskellig hyppighed, siden merværdiafgiften (moms) blev indført i Danmark i 1967. I sin nuværende form er statistikken sammenlignelig fra 2010 og frem.

Generel firmastatistik

Formålet med statistikken Generel Firmastatistik er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af det danske erhvervslivs udvikling og struktur gennem økonomiske, beskæftigelses- og regnskabsmæssige oplysninger på firmaniveau.

Statistikken, der første gang blev udarbejdet for 1999, afløste den hidtidige Firmastatistik, der blev udarbejdet for årene 1992-1999.

Koncerner i Danmark

Formålet med statistikken Koncerner i Danmark er at belyse koncernrelationer i det danske erhvervsliv. Statistikken yder dermed et bidrag til belysningen af erhvervsstrukturen i Danmark. Statistikken blev udarbejdet første gang for året 2009.

Brug for flere tal om Firmaer og koncerner?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken og finde mere detaljerede tal om fx om branche, region, virksomhedsform og firma/koncernstørrelse. Du kan også finde regnskabsoplysninger.

Kontaktperson for denne statistik

Emil Tappe Bang-Mortensen
Telefon: 39 17 32 28
Asbjørn Hviid Mikkelsen
Telefon: 39 17 37 32