Gå til sidens indhold

Firmaer og koncerner

Den generelle firmastatistik giver et bredt billede af Danmarks godt 300.000 aktive firmaer. Statistikken dækker alle reelt aktive firmaer i alle brancher med oplysninger om antal firmaer og deres beskæftigelse. Derudover indeholder firmastatistikken regnskabsoplysninger samt oplysninger om omsætning og eksport for langt de fleste brancher. Koncernstatistikken viser, hvor mange koncerner der er i Danmark, og hvor mange virksomheder der indgår i koncerner.

Introduktion

Firmastatistikken

Den generelle firmastatistik er opgjort på firmaniveau - dvs. hovedsæder. Det betyder, at et firmas aktiviteter alle er samlet under én enhed, både geografisk og regnskabsmæssigt.

Statistikken kan inddeles på brancher, regioner, ejerforhold eller fx på beskæftigelsesintervaller.

Statistikken dækker de reelt aktive firmaer i Danmark. Disse skal have et aktivitetsniveau på omsætningssiden højere end, hvad der må betegnes som hobbyaktivitet eller minimum 0,5 årsværk (fuldtidsansatte). Mere end halvdelen af alle godt 800.000 cvr-registrerede firmaer i Danmark betragtes hermed som ikke aktive eller hobbyprægede firmaer.

Statistikken integrerer oplysningerne fra tre andre erhvervsstatistikker – regnskabsstatistikken, omsætningsstatistikken samt beskæftigelsesstatistikken.

Koncernstatistikken

Koncernstatistikken belyser reelt aktive koncerner i Danmark, dvs. koncerner med mindst to deltagende firmaer inden for private byerhverv, hvoraf mindst det ene er reelt aktivt.

Danske firmaer, som udelukkende ejer udenlandske datterselskaber, og som ikke er ejet af et andet dansk firma, betragtes ikke som en koncern og udelades af statistikken. Danske firmaer, der er direkte ejet fra udlandet, men ikke har mindst ét dansk datterselskab tilknyttet, betragtes ikke som en koncern, og udelades ligeledes af statistikken. To eller flere danske firmaer med samme udenlandske direkte ejer (og som, globalt set, dermed er koncern-søsterselskaber) vil ikke blive betragtet som en koncern, idet der ikke er en direkte ejer-forbindelse mellem de to danske firmaer.

Statistikken er udarbejdet på baggrund af følgende kilder:

  • Erhvervsstatistisk Register (ESR)
  • Firmaernes officielle regnskaber
  • Generel Firmastatistik
Dokumentation
 

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Firmaer og koncerner

Kontakt

Asbjørn Hviid Mikkelsen
Telefon: 39 17 37 32

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine