Gå til sidens indhold

Kvinder sidder på 15 pct. af direktørposterne i private virksomheder

Kun i nogle få brancher inden for servicesektoren og omsorgsfag er der flere kvindelige end mandlige direktører.

8. marts 2021 kl. 10:00

Ledelse af store og små danske aktie- eller anpartsselskaber er i høj grad domineret af mænd. Således sidder kvinder på 15 pct. af alle de registrerede direktørposter i Danmark, mens mænd sidder på 85 pct.

Der er dog visse brancher, hvor kvinder i højere grad indtager stillingen som direktør. Kigger man samlet inden for Sundhed og socialvæsen er 43 pct. af direktørerne kvinder, og inden for Serviceerhverv, som fx dækker over firmaer inden for personligt pleje, skønhedsbranchen og frisører, er tallet 41 pct.

Energiforsyning, Bygge og anlæg samt Råstofindvinding er de tre brancher, hvor der er færrest kvindelige direktører med henholdsvis 6, 6 og 8 pct. af alle direktørposter besat med kvinder.

Andel mandlige og kvindelige direktører fordelt efter brancher. 2019

dir1

 Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/BEST4   

Hvad er en direktør?

  • En direktør er defineret som den eller de personer, som står for de daglige ledelsesopgaver i et aktie- eller anpartsselskab. 
  • Der skeles ikke til de øvrige opgaver i virksomheden, som direktøren eventuelt må udføre. 
  • For de fleste virksomheder er der registreret en eller to direktører.

I skønhedsbranchen, blandt frisører og hos psykologer er flest kvinder direktører

I den mere detaljerede brancheinddeling fremgår det, at den enkeltstående branche, hvor der er den største andel kvindelige direktører, er branchen Skønheds- og hudpleje, hvor hele 68 pct. af direktørerne er kvinder, og i frisørbranchen er andelen 61 pct.

Efter frisørerne følger branchen Psykologisk rådgivning, hvor 57 pct. af direktørerne er kvinder. Denne opgørelse tæller kun brancher, hvor mindst 200 direktørstillinger optræder i statistikken.  

Top 10 Højest andel kvindelige direktører efter branche med mindst 200 direktører

dirr2

 Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/BEST4

Kvinder leder oftere mindre virksomheder

Kigger man på virksomhedernes størrelser, så er det blandt de helt små virksomheder, at kvinder i højest grad er at finde i direktørstillinger. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er mange små virksomheder i de brancher, hvor kvinderne udgør en høj andel af direktørerne (fx frisørsaloner og skønhedsklinikker).

Således fylder kvinderne relativt mest i ledelse for virksomheder med under 10 fuldtidsansatte, hvor de indtager 17 pct. af direktørstillingerne.

I de små virksomheder med mellem 10-49 fuldtidsansatte sidder kvinder på 10 pct. af direktørposterne, og i de mellemstore virksomheder med mellem 50-249 fuldtidsansatte udgør kvindelige direktører 9 pct.

Kigger man på de helt store virksomheder med over 250 fuldtidsansatte, så udgør de kvindelige direktører 10 pct. 

Kvindelige og mandlige direktører efter virksomhedens størrelse. 2019 

 ny3ir

 Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/BEST2  
 
Læs mere om kvinder i ledelse i artiklen: Kvinders andel af bestyrelsesposter står stille

 

Læs mere om bestyrelsesmedlemmers uddannelse i artiklen: Størst andel med erhvervsfaglig uddannelse
 
Har du spørgsmål til tallene i denne artikel, kan du kontakte specialkonsulent Kalle Emil Holst Hansen på KHS@dst.dk