Gå til sidens indhold

Internationale virksomheder

Økonomisk globalisering indebærer øget integration af og afhængighed mellem nationale økonomier på tværs af kloden. Det sker gennem øget samhandel, stigende investeringer og andre former for samarbejde på tværs af landegrænser. Globaliseringen indebærer på erhvervsområdet bl.a., at mange virksomheder indgår i såkaldte ’globale værdikæder’, hvor aktiviteter som forskning/udvikling, produktion og salg i stigende omfang splittes op og organiseres på tværs af lande og virksomheder. Danmarks Statistik offentliggør flere statistikker om globalisering og deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af området.

Nyt

Seneste nyt om Internationale virksomheder

Flest handel- og transportfirmaer i koncerner

15. oktober 2021

Flest handel- og transportfirmaer i koncerner

I 2019 var 70.400 reelt aktive firmaer, med 899.700 fuldtidsansatte i alt, en del af en koncern. Dette svarer til 45 pct. af firmaerne og 69 pct. af den samlede beskæftigelse i den del af den generelle firmastatistik.

Tabeller i Statistikbanken om 'Outsourcing'


Hver femte privatansat er i et udenlandsk ejet firma

14. september 2021

Hver femte privatansat er i et udenlandsk ejet firma

I 2019 var 21 pct. af lønmodtagerne i den private sektor i Danmark ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er næsten den samme andel som i 2018. Lidt over 8.000 udenlandsk ejede firmaer i Danmark udgjorde kun 3 pct. alle.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenlandske firmaer i Danmark'


En kvart mio. flere ansatte i udlandet siden 2010

10. marts 2021

En kvart mio. flere ansatte i udlandet siden 2010

Antallet af ansatte i danske datterselskaber i udlandet har siden 2010 været stigende og var i 2019 mere end en kvart mio. højere end i 2010. Det er især inden for branchegrupperne handel og transport mv. samt industri mv.

Tabeller i Statistikbanken om 'Outsourcing'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Industrivirksomheder med høj outsourcingsaktivitet har næsten halveret antallet af ufaglærte siden 2008

20. februar 2018

Industrivirksomheder med høj outsourcingsaktivitet har næsten halveret antallet af ufaglærte siden 2008

Outsourcing af arbejdspladser til især lande med et lavere lønniveau har i mange år været en del af danske virksomheders forretnings-model. Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks undersøgelser af danske virksomheders internationale outsourcing, giver denne analyse et overblik over den samlede outsourcing.

Danske eksportvirksomheder og den økonomiske krise i Sydeuropa

13. april 2016

Danske eksportvirksomheder og den økonomiske krise i Sydeuropa

Den internationale finanskrise, eurokrisen og efterfølgende økonomiske afmatning ramte Grækenland, Italien, Portugal og Spanien hårdt. Det betød blandt andet, at den danske vareeksport til disse fire lande faldt med ca. 20 pct. fra 2007 til 2014. Et eksportfald der - isoleret set - kostede 10.400 arbejdspladser i Danmark.

Publikationer

Nordic Countries in Global Value Chains

Nordic Countries in Global Value Chains

Publikationen analyserer nordiske virksomheders engagement i globale værdikæder. Analysen er baseret på et helt nyt datamateriale. Data giver bl.a. mulighed for at analysere forskelle mellem store og små virksomheders samt multinationale selskabers betydning for eksport, import og værdiskabelse.

Blandt resultaterne er, at beskæftigelsen i virksomheder i Danmark er mere afhængig af eksportefterspørgslen, end i Norge, Sverige og Finland. Det nye datamateriale betyder, at man for første gang kan opdele eksportefterspørgslens påvirkning på beskæftigelsen i virksomheder på hhv. direkte og indirekte eksport. Indirekte eksportefterspørgsel opstår, når virksomheder er underleverandører til virksomheder, der står for den endelige direkte eksport.

Publikationen er resultatet af et samarbejde mellem Danmarks Statistik, OECD og statistikkontorerne i Finland, Norge og Sverige. Publikationen er resultatet af et projekt, som Nordisk Ministerråd har medfinansieret. Som en del af samme projekt er udgivet publikationen Services and Goods Exports from the Nordics – Strongholds and profiles of exporting enterprises.

 

Services and Goods Exports from the Nordics

Nordic Exports of Goods and Exporting Enterprises

Denne analyse følger op på publikationen Nordic Exports of Goods and Exporting Enterprise fra 2014. Udover en opdatering af den tidligere analyse bidrager den nærværende rapport med ny viden om forskellige aspekter knyttet til virksomheder i de nordiske lande i relation til globaliseringen og globale værdikæder:

  • Analysen dækker denne gang også international handel med tjenester, som er af stigende betydning for de nordiske lande.
  • Analysen bidrager ligeledes med profilering af virksomheder, der er engageret i international handel med tjenester, og er som sådan den første komparative analyse af sin art.
  • De vareeksporterende virksomheder i de nordiske lande analyseres yderligere med fokus på virksomhedernes forskellige karakteristika og disses betydning for virksomhedernes performance – virksomhedsstørrelse (med fokus på små og mellemstore virksomheder, SMV’ere), ejerskabsland samt alder (internationalt orienterede nye virksomheder, herunder de såkaldte born globals).

 

Nordic Exports of Goods and Exporting Enterprises

Nordic Exports of Goods and Exporting Enterprises

Rapportens hovedkonklusioner for Danmark:

  • Vareeksporten steg 3 pct. fra 79 til 82 mia. euro fra 2008 til 2012, mens Danmarks andel af EU-27 vareeksport faldt fra 2,0 til 1,8 pct.
  • Stigende eksport til BRIK-landene (49 pct.), Next-11 (21 pct.) og USA (31 pct.). Øget andel af EU-27 vareeksporten til BRIK og USA, men faldende andel til Next-11 (nye vækstmarkeder, som bl.a. tæller lande som Tyrkiet, Mexico og Indonesien).
  • Høj vækst i eksporten af de tre produktmæssige styrkepositioner: medicinske og farmaceutiske produkter, huder, skind og pelsskind samt levende dyr. Medicinske og farmaceutiske produkter har en central styrkeposition med høj vækst i eksporten på tre markeder: Det amerikanske marked, BRIK-landene og Next-11.
  • Små og mellemstore virksomheder bidrager væsentligt til vareeksporten, også til de nye vækstmarkeder. Samlet har de ligesom de store virksomheder genvundet eksportniveauet fra før krisen.
  • Inden for industrien er der en bedre udvikling i beskæftigelse og værditilvækst pr. ansat i de eksporterende end i de ikke-eksporterende virksomheder, uanset virksomhedsstørrelse.

For yderligere information kontakt Peter Bøegh Nielsen på tlf. 39 17 31 11.

 

Grænseoverskridende virksomheder - Danske datterselskaber i udlandet 2008

Grænseoverskridende virksomheder - Danske datterselskaber i udlandet  2008Publikationen er baseret på ny statistik om de dansk kontrollerede datterselskaber i udlandet - deres geografiske placering, branche og beskæftigelse.

Udenlandske firmaer i Danmark

Udenlandske firmaer i Danmark Publikationen dokumenterer en af effekterne af globaliseringen: De udenlandske firmaer har stigende betydning for dansk økonomi.

International Sourcing - Moving Business Functions Abroad

International Sourcing - Moving Business Functions Abroad  Publikationen tegner et billede af outsourcing i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Holland fra 2001 til 2006.

Bag tallene

Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

13. februar 2019

Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

Her kan du få et overblik over blandt andet, hvordan det står til med importen og eksporten, den danske produktion uden for landets grænser og hvor meget den offentlige sektor betaler til udlandet

Fakta om Danmarks erhvervs­struktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

16. januar 2019

Fakta om Danmarks erhvervs&shystruktur samt om digitalisering og forskning i de danske virksomheder

Her får du udvalgte nøgleinformationer om Danmarks virksomheder fordelt på brancher og størrelser, oplysninger om iværksætteri, digitalisering i virksomhederne samt forskning, innovation og udvikling.

Stadig flere amerikanere i Danmark (opdateret)

25. juli 2018

Stadig flere amerikanere i Danmark (opdateret)

Både antallet af indvandrere og turister fra USA er højere nu end for ti år siden. Også antallet af ansatte i danske datterselskaber i USA ligger på et relativt højt niveau.

Brexit

Brexit

Følg med i Danmarks handel med Storbritannien

Brexit

Kontakt

Michael Elgaard Nielsen