Gå til sidens indhold

Danske datterselskaber i udlandet

Hvor mange danske datterselskaber er der i udlandet? Hvor mange ansatte er der i datterselskaberne? Hvor i verden ligger disse datterselskaber og i hvilke brancher? Det er nogle af de spørgsmål, du kan finde svar på her på siden.

Hvad betyder...?

Et selskab, der er underlagt bestemmende indflydelse af et moderselskab. Et datterselskab er en selvstændig og autonom enhed med egen ledelse, som selv kan ansætte og afskedige medarbejdere og udarbejder et selvstændigt årsregnskab mv. Et datterselskab kan kun have ét direkte moderselskab. En filial betragtes ikke som et datterselskab.

Stigende udveksling af kapital, varer, information, arbejdspladser og mennesker mellem lande og verdensdele og deraf følgende gensidig politisk, økonomisk, teknologisk og kulturel afhængighed mellem verdens lande og folk.

Udvalgt statistik om Danske datterselskaber i udlandet

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Danske datterselskaber i udlandet på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i antal datterselskaber og ansatte i udlandet

Figuren viser udvikling i antal danske datterselskaber i udlandet og antallet af ansatte.
Mere om figuren
Seneste opdatering
4.4.2024
Opdateres næste gang
4.3.2025
Kilder

Danske datterselskaber i udlandet er en totaltælling (og ikke en stikprøve), hvilket betyder at statistikken som udgangspunkt er baseret på oplysninger fra samtlige danske selskaber, som ejer eller kontrollerer datterselskaber i udlandet. Det betyder samtidigt at der ikke foretages en vægtning af de indkomne tal.

Danske datterselskaber i udlandet er en lovpligtig spørgeskemabaseret undersøgelse.

Populationen dannes fra flere kilder: kommercielle registre, Nationalbankens undersøgelse om Foreign Direct Investments (FDI) (se mere på http://www.nationalbanken.dk) samt virksomhedernes årsregnskaber. Således vil alle virksomheder i Danmark med kontrollerende indflydelse i udenlandske datterselskaber indgå i statistikken.

Baggrundsoplysninger for de danske virksomheder stammer fra interne kilder i Danmarks Statistik, primært Det Erhvervsstatistiske Register.

Danske datterselskaber i udlandet

Antal danske datterselskaber i udlandet fordelt på lande
Mere om figuren
Seneste opdatering
4.4.2024
Opdateres næste gang
4.3.2025
Kilder

Danske datterselskaber i udlandet er en totaltælling (og ikke en stikprøve), hvilket betyder at statistikken som udgangspunkt er baseret på oplysninger fra samtlige danske selskaber, som ejer eller kontrollerer datterselskaber i udlandet. Det betyder samtidigt at der ikke foretages en vægtning af de indkomne tal.

Danske datterselskaber i udlandet er en lovpligtig spørgeskemabaseret undersøgelse.

Populationen dannes fra flere kilder: kommercielle registre, Nationalbankens undersøgelse om Foreign Direct Investments (FDI) (se mere på http://www.nationalbanken.dk) samt virksomhedernes årsregnskaber. Således vil alle virksomheder i Danmark med kontrollerende indflydelse i udenlandske datterselskaber indgå i statistikken.

Baggrundsoplysninger for de danske virksomheder stammer fra interne kilder i Danmarks Statistik, primært Det Erhvervsstatistiske Register.

Branchefordeling af ansatte i datterselskaber i udlandet

Figuren viser antallet af ansatte i danske datterselskaber i udlandet fordelt på brancher.
Mere om figuren
Seneste opdatering
4.4.2024
Opdateres næste gang
4.3.2025
Kilder

Danske datterselskaber i udlandet er en totaltælling (og ikke en stikprøve), hvilket betyder at statistikken som udgangspunkt er baseret på oplysninger fra samtlige danske selskaber, som ejer eller kontrollerer datterselskaber i udlandet. Det betyder samtidigt at der ikke foretages en vægtning af de indkomne tal.

Danske datterselskaber i udlandet er en lovpligtig spørgeskemabaseret undersøgelse.

Populationen dannes fra flere kilder: kommercielle registre, Nationalbankens undersøgelse om Foreign Direct Investments (FDI) (se mere på http://www.nationalbanken.dk) samt virksomhedernes årsregnskaber. Således vil alle virksomheder i Danmark med kontrollerende indflydelse i udenlandske datterselskaber indgå i statistikken.

Baggrundsoplysninger for de danske virksomheder stammer fra interne kilder i Danmarks Statistik, primært Det Erhvervsstatistiske Register.

HAR DU SET?
Outsourcing
Her kan du finde statistik om danske virksomheders internationale organisering og outsourcing-aktiviteter
HAR DU SET?
Udenlandske firmaer i Danmark
Her kan du finde statistik om udenlandsk ejede firmaer i Danmark.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Danske datterselskaber i udlandet

Formålet med statistikken Danske datterselskaber i udlandet er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres datterselskaber. Statistikken bidrager med væsentlig viden om globaliseringens udvikling og betydning for det danske erhvervsliv. Statistikken er sammenlignelig fra 2007 og frem.

Brug for flere tal om Danske datterselskaber i udlandet?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om datterselskaber i udlandet fx udvikling over tid i de forskellige lande.

Kontaktperson for denne statistik

Alina Grecu
Telefon: 39 17 37 31