Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Danske datterselskaber i udlandet

Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres datterselskaber. Statistikken bidrager med væsentlig viden om globaliseringens udvikling og betydning for det danske erhvervsliv. Statistikken er sammenlignelig fra 2007 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse, af antallet af danske datterselskaber i udlandet som ejes eller kontrolleres af en dansk modervirksomhed, samt antal ansatte i disse selskaber. Antal datterselskaber og antal ansatte, opdeles efter branche og efter hvilket land de er lokaliseret.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt ved hjælp af spørgeskemaer, blandt samtlige danske selskaber som ejer datterselskaber i udlandet. Det indsamlede data valideres både i indsamlingen og efterfølgende på mikro- og makroniveau, for at sikre en høj kvalitet af datagrundlaget til statistikken.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugere af statistikken er ministerier og andre offentlige institutioner samt internationale organisationer såsom OECD og EU-Kommissionen. Herudover også medier, brancheorganisationer og andre med interesse for globalisering og dansk erhvervslivs engagement i udlandet.

Brugere af statistikken, primært EU-Kommissionen (Eurostat), har udtrykt ønske om udbygning af statistikkens variable, herunder navnlig lønomkostninger og investeringer.

Der er ikke gennemført direkte brugertilfredshedsundersøgelser af denne statistik, men brugere af statistikken udtrykker tilfredshed med statistikken og dens værdi.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Undersøgelsens resultater bygger på indberetninger fra alle relevante danske modervirksomheder med udenlandske datterselskaber. Der er ikke anvendt en nedre aktivitetsgrænse. Således er antallet af modervirksomheder i statistikken ca. 3.500 og antallet af udenlandske datterselskaber ca. 12.000.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres ca. 14 måneder efter kalenderårets afslutning. Oplysningerne til statistikken indhentes i perioden juni-november. Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i de fleste andre europæiske lande. Men pga. metodiske forskelligheder skal man være varsom med direkte at sammenligne den danske offentliggørelse med tal i Eurostats databaser. Den danske offentliggørelse omhandler, i princippet, alle modervirksomheder i Danmark, som ejer/kontrollerer udenlandske datterselskaber, uanset ultimativt ejerland, mens tal i Eurostat udelukkende omhandler modervirksomheder, som har indsamlingslandet som ultimativt ejerland.

Fra 2011 og frem publiceres undersøgelsen under navnet Danske datterselskaber i udlandet, mens undersøgelsens navn i perioden 2007-2010 var Danske virksomheders udenlandske datterselskaber.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Danske datterselskaber i udlandet. Se mere på statistikkens emneside eller på Danmarks Statistiks hjemmeside om Globalisering.

Læs mere om tilgængelighed