Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Alina Grecu
39 17 37 31

agc@dst.dk

Hent som PDF

Danske datterselskaber i udlandet

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Danske datterselskaber i udlandet. Se mere på statistikkens emneside eller på Danmarks Statistiks hjemmeside om Internationale virksomheder.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. Nyt-oversigt for emnet Internationale virksomheder

Publikationer

Grænseoverskridende virksomheder – Danske datterselskaber i udlandet 2008 (engangs-publikation) Find den her: Danske datterselskaber i udlandet 2008

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Danske datterselskaber i udlandet i følgende tabeller:

  • OFATS1: Danske datterselskaber i udlandet efter branche, enhed og tid
  • OFATS2: Danske datterselskaber i udlandet efter lande, enhed og tid
  • OFATS3: Danske datterselskaber i udlandet efter lande, branche, enhed og tid
  • OFATS4: Danske datterselskaber i udlandet efter land, enhed og tid

Adgang til mikrodata

Der er mulighed for særkørsler (skræddersyede serviceopgaver mod betaling) på de offentliggjorte tal. Grundet følsomheden af datamaterialet gives der ikke forskeradgang til datagrundlaget.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Danske datterselskaber i udlandet offentliggøres på et detaljeringsniveau, hvor det er nødvendigt at foretage diskretionering, for at sikre at man ikke vil kunne identificere de enkelte virksomheder. Det betyder at der ikke offentliggøres oplysninger, der bygger på indberetninger fra under 3 indberetterende virksomheder. Det har i praksis den betydning at hovedbranche-grupper lægges sammen, hvorved tal bliver mere aggregerede, samt at visse oplysninger, på eksempelvis enkeltlande, ikke vil være tilgængelige.

Reference til metodedokumenter

Statistikkens variable er dokumenteret i TIMES Danske datterselskaber i TIMES

Statistikkens metode er ikke yderligere beskrevet.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.