Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Alina Grecu
39 17 37 31

agc@dst.dk

Hent som PDF

Danske datterselskaber i udlandet

Statistikken udarbejdes også i andre europæiske lande. Pga. metodiske forskelligheder kan man ikke direkte sammenligne den danske offentliggørelse med tal i Eurostats databaser. Den danske offentliggørelse dækker alle modervirksomheder i Danmark, som ejer/kontrollerer udenlandske datterselskaber, uanset ultimativt ejerland, mens tal i Eurostat udelukkende omhandler modervirksomheder, som har indsamlingslandet som ultimativt ejerland.

International sammenlignelighed

Statistikken er forankret i Europaparlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 716/2007 af 20. juni 2007 om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter.

I populationen for den danske undersøgelse indgår alle relevante dansk registrerede virksomheder uanset om disse ultimativt er ejet fra Danmark eller ejet fra udlandet.

Statistikken gennemføres i de fleste andre europæiske lande. Men pga. ovenstående forhold skal man være varsom med at sammenligne den danske offentliggjorte statistik med de tal som fx ligger i Eurostats databaser. De danske tal i Eurostats databaser omfatter udelukkende datterselskaber kontrolleret af danske virksomheder som ultimativt er ejet fra Danmark.

Det bør nævnes at der landene imellem kan være forskelle i opgørelsen/fastlæggelsen af ultimativt ejerland, hvilket kan påvirke tallene.

Sammenlignelighed over tid

Fra og med året 2010 er aktiviteten i de udenlandske datterselskaber indsamlet ved brug af DB07 (Dansk Branchekode 2007). Aktiviteten var tidligere, dvs. for årene 2007-2009, indsamlet ved brug af DB03 (Dansk Branchekode 2003). Dette skifte bevirker at det ikke er muligt at lave lange tidsserier på brancheniveau, da disse ikke er identiske.

Sammenhæng med anden statistik

Til yderligere belysning af globaliseringens betydning for dansk erhvervsliv, findes også statistik om Udenlandsk ejede firmaer i Danmark.

Endvidere har Danmarks Statistik foretaget en engangsundersøgelse af Danske virksomheders outsourcing 2001-2006. Denne undersøgelse, dog i en modificeret form, er gentaget i engangsundersøgelsen International organisering og outsourcing 2009-2011. Denne undersøgelse indeholder også information om danske datterselskaber i udlandet.

Intern konsistens

Overliggende lande- og branchegrupper er beregnet ud fra de underliggende detaljerede oplysninger, hvilket sikrer intern konsistens i data.