Gå til sidens indhold

Outsourcing

Hvilke danske virksomheder outsourcer og hvorfor? Hvilke typer aktiviteter flyttes fra Danmark til udlandet? Hvor i verden vælger virksomhederne at outsource? Hvor mange jobs bliver tabt og skabt pga. outsourcing? Der er nogle af de spørgsmål, du kan finde svar på her på siden.  

Hvad betyder...?

Udflytning af en hidtil integreret del af en virksomhed til et andet firma i udlandet

Stigende udveksling af kapital, varer, information, arbejdspladser og mennesker mellem lande og verdensdele og deraf følgende gensidig politisk, økonomisk, teknologisk og kulturel afhængighed mellem verdens lande og folk.

Flytning af jobs eller opgaver fra en virksomhed eller institution til en anden.

Udvalgt statistik om Outsourcing

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Outsourcing på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

International outsourcing efter branche og tid

Figuren viser udvikling i antal af virksomheder med outsourcing af aktiviteter fra Danmark til udlandet. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
9.5.2022
Opdateres næste gang
15.8.2024
Kilder

Data er indsamlet via et elektronisk spørgeskema til alle ca. 3.600 virksomheder i populationen, og er suppleret med baggrundsdata om de medvirkende virksomheder fra det erhvervsstatistiske register.

Udvikling i antal outsourcede jobs

Figuren viser udvikling i antal jobs flyttet fra Danmark til udlandet efter branche og periode.
Mere om figuren
Seneste opdatering
9.5.2022
Opdateres næste gang
15.8.2024
Kilder

Data er indsamlet via et elektronisk spørgeskema til alle ca. 3.600 virksomheder i populationen, og er suppleret med baggrundsdata om de medvirkende virksomheder fra det erhvervsstatistiske register.

Firmaers motiver for international outsourcing efter betydning

Figuren viser hvor vigtig forskellige motiver er for virksomhedernes beslutninger om international outsourcing.
Mere om figuren
Seneste opdatering
9.5.2022
Opdateres næste gang
15.8.2024
Kilder

Data er indsamlet via et elektronisk spørgeskema til alle ca. 3.600 virksomheder i populationen, og er suppleret med baggrundsdata om de medvirkende virksomheder fra det erhvervsstatistiske register.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

International organisering og outsourcing

Formålet med statistikken International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser i form af firmaernes globale organisering og omfanget af outsourcing til udlandet i perioden 2018-2020 samt direkte handel (varer og tjenester) med virksomheder i udlandet i 2020. Virksomhedernes organisering fordelt på forretningsfunktioner i Danmark indgår også. Statistikken er tidligere indsamlet for perioderne 2001-2006, 2009-2011 samt 2014-2016. Undersøgelsen er en del af en fælles europæisk undersøgelse, der er medfinansieret af Eurostat.

Brug for flere tal om Outsourcing?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om outsourcing fx efter funktioner brancher eller jobtype.

Kontaktperson for denne statistik

Alina Grecu
Telefon: 39 17 37 31