Gå til sidens indhold

Økonomisk globalisering

Økonomisk globalisering indebærer øget integration af og afhængighed mellem nationale økonomier på tværs af kloden. Det sker gennem øget samhandel, stigende investeringer og andre former for samarbejde på tværs af landegrænser. Globaliseringen indebærer bl.a., at mange virksomheder indgår i såkaldte ’globale værdikæder’, hvor aktiviteter som forskning/udvikling, produktion og salg i stigende omfang splittes op og organiseres på tværs af lande og virksomheder.

Danmarks Statistik offentliggør flere statistikker om globalisering og deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af området.


Udgivelser om globalisering

Publikationer, analyser m.m. om globalisering

Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

Dst-Analyse (2022:12)

I løbet af de seneste 15 år er det blevet mere almindeligt, at danske eksportvarer produceres uden for Danmarks grænser. Den øgede globalisering har derfor medført, at en stadig større del af den danske vareeksport aldrig krydser grænsen til Danmark. Det udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter, og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.Hvordan indgår dansk produktion af varer i udlandet i nationalregnskabet?

Dst-Analyse (2021:05)

Globaliseringen betyder, at flere og flere danske virksomheder benytter globale forretningsmodeller, hvor varer produceres og sælges i udlandet uden at have været på dansk jord. De globale forretningsmodeller udfordrer den traditionelle opfattelse af bruttonationalproduktet (BNP) som et mål for dansk produktion.Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceoverskud

Dst-Analyse (2019:22)

Globaliseringen betyder, at flere og flere danske virksomheder benytter globale forretningsmodeller, hvor varer produceres og sælges i udlandet uden at have været på dansk jord. De globale forretningsmodeller udfordrer den traditionelle opfattelse af bruttonationalproduktet (BNP) som et mål for dansk produktion.Danske firmaer med stor eksponering mod Brexit

Dst-Analyse (2020:08)

Storbritannien forlod officielt EU med udgangen af januar 2020. De nærmere betingelser vedrørende de fremtidige relationer mellem Storbritannien og EU skal forhandles på plads inden udgangen af 2020. Konsekvenserne for den fremtidige samhandel med Storbritannien kendes derfor ikke endnu, men det må antages, at de fremtidige betingelser vil vanskeliggøre samhandelen mellem Danmark og Storbritannien. I 2017 var Storbritannien Danmarks tredjestørste eksportmarked målt på værdien af vareeksporten.Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceoverskud

Dst-Analyse (2019:22)

Danmark har længe haft et betalingsbalanceoverskud over for udlandet. Industrien bidrager stort til betalingsbalanceoverskuddet fordi sektoren har omfattende nettovareeksport. Danske industrikoncerner har i stigende grad organiseret sig globalt med vareproduktion på tværs af grænser. Der er således en tæt sammenhæng mellem industriens investeringer i udenlandske datterselskaber samt dansk eksport og formueindkomst, der påvirker opgørelsen af betalingsbalancen.Især eksportarbejdspladser i Nord- og Vestjylland er eksponeret over for Brexit

Bag tallene artikel (2019)

75 firmaer med i alt 12.000 årsværk eksporterer over halvdelen af deres varer til Storbritannien, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. De fleste arbejdspladser ligger i Jylland.Danmarks vareimport fra Grønland er præget af fisk og havdyr - opdateret

Bag tallene artikel (2018) - opdateret juni 2019

75 Danmark importerede for 3,5 milliarder kroner fisk, rejer og krebsdyr fra Grønland i 2018. Det er 96 pct. af den samlede vareimport fra Grønland.Dansk eksport med og uden dansk arbejdskraft

Bag tallene artikel (2019)

75 Danske industrikoncerner producerer i højere grad end tidligere deres eksportvarer i udlandet og sælger dem uden at de krydser den danske grænse.Fakta om Danmarks økonomiske aktiviteter med udlandet

Bag tallene artikel (2019)

I denne artikel kan du få et overblik over blandt andet, hvordan det står til med importen og eksporten, den danske produktion uden for landets grænser og hvor meget den offentlige sektor betaler til udlandet.Industrikoncernernes globale organisering har betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst

Dst-Analyse (2018:19)

Hvordan danske virksomheder vælger at indrette deres produktion og afsætning i den globale økonomi har betydning for om det registreres som produktion (BNP) eller indkomst (BNI) i nationalregnskabet. Når danske selskaber afsætter varer i udlandet, så indgår aktiviteterne i dansk BNP, mens indkomst på baggrund af afsætning via datterselskaber i udlandet alene indgår i BNI. Valg af afsætningskanal har således betydning for opgørelsen af dansk produktion og indkomst.Dansk BNP påvirkes af produktion i udlandet

Dst-Analyse (2018:14)

Globaliseringen har skabt nye forretningsmodeller. Selvom man stadig finder traditionelle industrivirksomheder med fabriksfremstilling, udvikling, salg og administration samlet inden for landets grænser, er det blevet mere almindeligt at sprede sig over flere lande. En voksende andel af de danske industrivirksomheder producerer deres varer eller nogle af deres varer uden at have fabrik i Danmark. Den fabriksmæssige forarbejdning finder dermed ikke sted i Danmark, men på en udenlandsk fabrik.EU’s nye told rammer kun lille del af dansk import

Bag tallene artikel (2018)

EU’s nye told, også kaldet straftold, rammer kun en lille del af den samlede vareimport fra USA. Whisky undtaget skotsk whisky samt spillekort er de toldbelagte varegrupper, hvor importen fra USA fylder relativt mest.Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport

Dst-Analyse (2018:13)

Beskæftigelsen er steget markant siden 2013. Stigningen har været bredt funderet på tværs af brancher, men hvilke typer af efterspørgsel (privat forbrug, offentligt forbrug, investeringer og eksport) kan stigningen i beskæftigelsen tilskrives?Øget udenlandsk arbejdskraft: Sydeuropæere får i højere grad vidensjob end østeuropæere

Bag tallene artikel (2018)

Siden starten af 2010 er lønmodtagerbeskæftigelsen blandt indvandrere med statsborgerskab fra sydeuropæiske EU-lande næsten tredoblet. Dermed er antallet vokset med omtrent lige så mange procent som antallet af lønmodtagere blandt indvandrere med statsborgerskab fra østeuropæiske EU-lande. Men sydeuropæerne arbejder i andre stillinger end østeuropæerne.Overskuddet på betalingsbalancen skyldes i højere grad varehandel, der ikke krydser grænsen

Bag tallene artikel (2018)

Den største drivkraft i Danmarks overskud på betalingsbalancen gennem de seneste år, stammer fra dansk handel med varer, der ikke krydser den danske grænse.Væksten i dansk tøjeksport drives af Tyskland

Bag tallene artikel (2018)

Mens flere store byer verden over holder modeuger, kan den danske tøjbranche glæde sig over stigende eksport til især Tyskland og EU, viser tal fra Danmarks Statistik.Industrivirksomheder med høj outsourcingsaktivitet har næsten halveret antallet af ufaglærte siden 2008

Dst-Analyse (2018:3)

Outsourcing af arbejdspladser til især lande med et lavere lønniveau har i mange år været en del af danske virksomheders forretnings-model. Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks undersøgelser af danske virksomheders internationale outsourcing, giver denne analyse et overblik over den samlede outsourcing.Hvor stor er dansk eksport og hvem er vores samhandelspartnere?

Dst-Analyse (2017:21)

I løbet af de seneste årtier er det blevet mere almindeligt, at varer produceres på tværs af landegrænser. Den øgede globalisering udfordrer forståelsen af, hvad et lands eksport egentlig omfatter og hvad de forskellige statistiske opgørelser af eksport viser.Næsten halvdelen af de privatansatte lever af eksport

Bag tallene artikel (2017)

Samlet er 45 pct. af de privatansattes job knyttet til eksport. Og selv i virksomheder, der ikke eksporterer, er en fjerdedel af beskæftigelsen indirekte skabt af eksport.Tyskland er Danmarks største eksportmarked

Bag tallene artikel (2017)

Danmarks samhandel med Tyskland dækker over både import og eksport for mange milliarder kroner. Eksporten til Tyskland beskæftiger omkring 92.000 mennesker i Danmark.Vækst i dansk tøjeksport fortsætter

Bag tallene artikel (2017)

I denne uge er der Copenhagen Fashion Week i Danmark, der i stigende grad eksporterer tøj til de øvrige lande i Europa. Det viser tal fra Danmarks Statistik.Sverige er en vigtig samhandelspartner

Dst-Analyse (2017:6)

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr. I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.Vareeksporten udgør næsten fire femtedele af den samlede eksport til Frankrig

Bag tallene artikel (2017)

Mens vareeksporten udgjorde 64 pct. af den samlede danske eksport, udgjorde vareeksporten 79 pct. af eksporten til Frankrig.Fakta om forholdet mellem Danmark og Ukraine

Bag tallene artikel (2017)

Ukrainere i Danmark var oftest under 35 år og arbejdede typisk indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri i november 2015. Samme år var tekstilvirksomheder mest aktive blandt danske datterselskaber i Ukraine.FORHOLDET MELLEM DANMARK OG USA I TAL

Bag tallene artikel (2017)

Torsdag den 30. marts besøger Lars Løkke Rasmussen USA's nye præsident Donald Trump i Washington. I den forbindelse har Danmarks Statistik samlet nogle tal om forholdet mellem Danmark og USA.VIRKSOMHEDERNES GLOBALISERING UDFORDRER TOLKNINGEN AF BNP

Rigsstatistikerens klumme (2017)

Dette er den første klumme i en serie, som vil blive offentliggjort løbende her på hjemmesiden. Temaet for den første klumme skulle måske have været positivt og visionært, men som den lidt business-agtige titel antyder, bliver det ikke tilfældet.NORDIC COUNTRIES IN GLOBAL VALUE CHAINS

Publikation (2016)

Publikationen analyserer nordiske virksomheders engagement i globale værdikæder. Analysen er baseret på et helt nyt datamateriale. Data giver bl.a. mulighed for at analysere forskelle mellem store og små virksomheders samt multinationale selskabers betydning for eksport, import og værdiskabelse. Publikationen er resultatet af et samarbejde mellem Danmarks Statistik, OECD og statistikkontorerne i Finland, Norge og Sverige.SERVICES AND GOODS EXPORTS FROM THE NORDICS

Publikation (2016)

Analysen følger op på publikationen Nordic Exports of Goods and Exporting Enterprises fra 2014. Udover en opdatering af den tidligere analyse bidrager den nærværende rapport med ny viden om forskellige aspekter knyttet til virksomheder i de nordiske lande i relation til globaliseringen og globale værdikæder:

  • Analysen dækker denne gang også international handel med tjenester, som er af stigende betydning for de nordiske lande.
  • Analysen bidrager ligeledes med profilering af virksomheder, der er engageret i international handel med tjenester, og er som sådan den første komparative analyse af sin art.
  • De vareeksporterende virksomheder i de nordiske lande analyseres yderligere med fokus på virksomhedernes forskellige karakteristika og disses betydning for virksomhedernes performance – virksomhedsstørrelse (med fokus på små og mellemstore virksomheder, SMV’ere), ejerskabsland samt alder (internationalt orienterede nye virksomheder, herunder de såkaldte born globals).


STOR STIGNING I DANSKE FREMSTILLINGSVIRKSOMHEDERS SALG AF VARER I UDLANDET

Dst-Analyse (2016:16)

Analysen beskriver virksomhedernes internationale organisering af produktionen med et særligt fokus på danske fremstillingsvirksomheders produktion og salg i udlandet. Analysen er baseret på tal for betalingsbalancen og udenrigshandel med varer og tjenester, der er offentliggjort den 10. oktober 2016.STOR SAMHANDEL MELLEM DANMARK OG USA

Dst-Analyse (2016:12)

USA er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder med en samlet eksport af varer og tjenester på mere end 100 mia. kr. i 2015. I denne analyse beskrives handlen mellem Danmark og USA, samt USA-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.45.000 DANSKE JOB ER RELATERET TIL EKSPORT TIL STORBRITANNIEN

Notat (2016)

23. juni 2016 stemmer briterne om, hvorvidt Storbritannien skal træde ud af EU. Hvis de forlader EU, kan det påvirke den danske eksport til Storbritannien. Dette notat beskriver den danske eksport til Storbritannien, betydningen for den danske beskæftigelse og det danske erhvervsliv samt en række øvrige relationer mellem erhvervslivet i de to lande.DANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER OG DEN ØKONOMISKE KRISE I SYDEUROPA

Dst-Analyse (2016:4)

Analysen undersøger, hvordan den økonomiske krise i Sydeuropa (Grækenland, Italien, Portugal og Spanien) har ramt de danske eksportvirksomheder. Er der mange virksomheder, der er blevet ramt på eksporten til Sydeuropa under krisen? Er der om­vendt virksomheder, der på trods af krisen har øget deres eksport til landene? Og hvad karakteriserer disse nedgangsvirksomheder og vækstvirksomheder?DANMARKS UDENRIGSØKONOMI 2014

Publikation (2015)

Publikationen giver en status på den danske udenrigshandel 2014, ved at belyse Danmarks udenrigshandel med varer og tjenester samt Danmarks betalingsbalance over for udlandet. Temakapitlet i bogen omhandler udviklingen i vores handel med de østeuropæiske lande.DANSKE VIRKSOMHEDER I EN GLOBALISERET VERDEN

Temaartikel (2014)

Temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt i 2014 belyser de danske virksomheders rolle i en globaliseret verden.FJERNE MARKEDER HAR FÅET ØJE PÅ DANSKE VARER

Bag tallene artikel (2014)

Der er fart på væksten af dansk eksport til fjerne markeder. Kina er de seneste ti år rykket op på topti-listen over de lande, Danmark eksporterer mest til.Seneste nyt

Betalingsbalance og udenrigshandel

Eksporten af tjenester steg i april

10. juni 2024

Eksporten af tjenester steg i april

I april steg den samlede eksport af varer og tjenester med 0,8 pct. til 162 mia. kr. Den samlede import faldt med 1,5 pct. til 139 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster'Betalingsbalance og udenrigshandel (tema)

Ti virksomheder står for en tredjedel af eksporten

25. september 2023

Ti virksomheder står for en tredjedel af eksporten

Få virksomheder har stor betydning for den danske udenrigshandel. Set over de første syv måneder af 2023 udgør de ti største virksomheder 32 pct. af den samlede eksport af varer og tjenester. De fem største udgør 27 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster'Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika

En fjerdedel af vareeksporten er udenlandsk ejet

16. marts 2023

En fjerdedel af vareeksporten er udenlandsk ejet

Den danske vare- og tjenesteeksport er begge domineret af dansk ejede virksomheder. De udenlandsk ejede virksomheder stod for 27 pct. af vareeksporten i 2021, men kun for 11 pct. af antallet af eksportører.

Tabeller i Statistikbanken om 'Import og eksport af varer og tjenester'Udenrigshandel med økologiske varer

Lille stigning i udenrigshandel med økologi

14. december 2023

Lille stigning i udenrigshandel med økologi

Eksporten af økologiske varer steg 3 pct. fra 3,3 mia. kr. i 2021 til 3,4 mia. kr. i 2022. Importen steg tilsvarende 3 pct. fra 5,0 mia. kr. til 5,2 mia. kr. Både eksport og import lå dermed lidt højere end forrige år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Import og eksport af økologiske fødevarer'Udenlandsk ejede firmaer

Hver femte privatansat er i et udenlandsk ejet firma

29. august 2023

Hver femte privatansat er i et udenlandsk ejet firma

I 2021 var 21 pct. af lønmodtagerne i den private sektor i Danmark ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er næsten den samme andel som i 2020 og svarer til en beskæftigelse på 327.000 fuldtidsansatte.

Tabeller i Statistikbanken om 'Udenlandske firmaer i Danmark'Danske datterselskaber i udlandet

Flest danske datterselskaber i Tyskland

4. april 2024

Flest danske datterselskaber i Tyskland

Tyskland, Sverige, Norge, USA og Storbritannien var de fem lande i verden, hvor danske virksomheder ejede eller kontrollererede flest datterselskaber i 2022. I disse fem lande var der lidt over 6.300 datterselskaber.

Tabeller i Statistikbanken om 'Danske datterselskaber i udlandet'Outsourcing

Udflytning af jobs til udlandet er faldet drastisk

9. maj 2022

Udflytning af jobs til udlandet er faldet drastisk

Virksomheder i Danmark outsourcede 4.800 jobs til udlandet i perioden 2018-2020. I de to sidste perioder outsourcede virksomhederne hhv. 16.900 (2009-2011) og 8.500 jobs (2014-2016).

Tabeller i Statistikbanken om 'Outsourcing'


 

Statistikker om globalisering

Betalingsbalancens løbende poster

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af Danmarks økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Foruden varehandel og tjenestehandel består betalingsbalancens løbende poster også af løn- og formueindkomst samt løbende overførsler (fx u-landshjælp og EU-overførsler). På betalingsbalancens kapitalposter føres forskellige poster af éngangskarakter. Betalingsbalancens finansielle poster består af tre investeringstyper – udenlandske direkte investeringer (FDI), porteføljeinvesteringer og andre investeringer – samt handel med aktier og obligationer og bevægelser i Nationalbankens valutareserve. Mere detaljeret information, herunder statistikdokumentation, findes på statistikkens emneside.

I Statistikbanken findes flere oplysninger om betalingsbalancen. Det er muligt at generere mange forskellige tabeller. Figuren nedenfor viser betalingsbalancens løbende poster overfor resten af verden samt fordeling på EU og ikke-EU.Betalingsbalancen er opgjort efter et princip om ejerskifte, hvilket adskiller sig fra statistikken over udenrigshandel med varer, der er opgjort efter et princip om grænsepassage. Dette betyder, at varehandel mellem danske virksomheder (danske residenter) og udenlandske virksomheder (udenlandske residenter) er med i betalingsbalancen uanset om varerne krydser den danske grænse eller ej. I et globaliseringsperspektiv er det interessant at se på den danske varehandel, der foregår uden for Danmarks grænse. Denne aktivitet indgår i betalingsbalancens opgørelse af varehandlen. Det samlede varesalg uden for den danske grænse består af salg af varer i udlandet, som er forarbejdet i udlandet og salg af merchantingvarer, dvs. varer som købes og videresælges udenfor Danmarks grænser.

I Statistikbanken er det muligt at finde oplysninger om overgangen fra statistikken udenrigshandel med varer til betalingsbalancens varebegreb. Oplysninger om varesalget uden for den danske grænse findes her. Figuren nedenfor er et eksempel på dette. Den viser varesalg uden for den danske grænse fordelt på hhv. salg af varer i udlandet efter forarbejdning i udlandet og salg af merchantingvarer.


Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance efter poster, indtægt/udgift og land - Danmarks Statistik
Import og eksport af varer og tjenester

Udenrigshandel med varer og tjenester

Vare- og tjenestehandel omfatter udenrigshandel, der krydser grænsen, udenrigshandel der ikke krydser grænsen samt handel med tjenester. Eksporten omfatter således også danske virksomheders salg af varer, der befinder sig i udlandet. Udenrigshandelen opgøres, når ejerskabet til varer og tjenester skifter mellem en dansk og en udenlandsk ejer. Næsten en sjettedel af den samlede danske vareeksport foregår helt uden for Danmarks grænser.

I Statistikbanken findes en række oplysninger om udenrigshandel med varer og tjenester, fordelt på en række vare- og tjenestegrupper og lande. Figuren nedenfor viser eksport af varer og tjenester til EU, ikke-EU og udvalgte lande.Import og eksport efter virksomhedskarakteristika

Statistikken Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika (Trade by Enterprise Characteristics – TEC) er opgjort ved at linke erhvervsregisteret med statistikken udenrigshandel med varer på virksomhedsniveau. Statistikken fordeler varehandlen på virksomheder i forhold til økonomisk aktivitet (dvs. branche) og andre karakteristika. Den illustrerer således nogle basale karakteristika ved virksomheder med udenrigshandel.

I Statistikbanken kan man finde oplysninger om udenrigshandel med varer fordelt på forskellige virksomhedskarakteristika, herunder virksomhedsstørrelse, branche og handelstype. Figuren nedenfor viser hvordan dansk vareeksport, målt på værdi, fordeler sig på antallet af virksomheder.


Globalisering af erhvervslivet

Globalisering af erhvervslivet

Traditionelt har den officielle statistikproduktion været fokuseret på at måle indenlandske aktiviteter - med udenrigshandels- og betalingsbalancestatistik som de klassiske undtagelser. Der findes i dag også officielle statistikker, der belyser globaliseringen af erhvervslivet.


Udenlandske firmaer i Danmark

Statistikken om udenlandsk ejede firmaer i Danmark giver en generel, statistisk basisviden om de udenlandske firmaers betydning i Danmark målt på antal firmaer, omsætning og beskæftigelse. Statistikken baserer sig udelukkende på eksisterende registeroplysninger og omfatter firmaerne i den private sektor. Mere detaljeret information, herunder statistikdokumentation, findes på statistikkens emneside.

Statistikbanken indeholder en række oplysninger om udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Det er muligt at generere tabeller med antal firmaer, omsætning og beskæftigelse samt med fordeling på såvel ejerlande som brancher. Figuren nedenfor er et eksempel på en sådan figur, her med antal ansatte i de udenlandske firmaer i alt og fordelt på de væsentligste ejerlande.Danske datterselskaber i udlandet

Statistikken om danske datterselskaber i udlandet belyser det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres kontrollerede datterselskaber, målt ved antal ansatte samt branche. Mere detaljeret information, herunder statistikdokumentation, findes på statistikkens emneside.

I Statistikbanken findes flere oplysninger om danske datterselskaber i udlandet, såsom antal datterselskaber og deres beskæftigelse og med mulighed for fordeling på datterselskabernes branche og geografisk placering. Figuren nedenfor er et eksempel på en sådan figur, her med antal ansatte i de danske datterselskaber i udvalgte lande.International organisering og outsoursing

Danske virksomheder organiserer sig i stigende grad internationalt. For at belyse denne udvikling har Danmarks Statistik siden 2009, i samarbejde med Eurostat og andre europæiske statistikkontorer, løbende undersøgt danske virksomheders internationale organisering og outsourcing aktivitet.

Danmarks Statistik har i gennem de seneste år gennemført undersøgelser af danske virksomheders internationale organisering og outsourcing. Virksomhederne er undersøgt i perioderne 2009-2011 og 2014-2016. Undersøgelsen dækker alle virksomheder med 50 eller flere ansatte inden for de private byerhverv, inklusive den finansielle sektor. Undersøgelsen er en del af et større europæisk arbejde, delvist finansieret af Eurostat og er med til at belyse globale værdikæder og international sourcing i Danmark og Europa.


 

Relateret indhold

Internationale kilder

Eurostats side om økonomisk globalisering

Eurostat har lavet en hel sektion, der beskriver økonomisk globalisering ud fra en erhvervsstatistisk og makroøkonomisk vinkel. Siden giver baggrundsinformation, forklarer begreber og definitioner samt beskriver deres korrekte anvendelse og fortolkning. Derudover er statistikker fra forskellige Eurostat-domæner samlet under en paraply.

EU database for udenrigshandel med varer

Comext (Community External Trade Statistics) er Eurostats database for udenrigshandel med varer. Comext giver adgang til ikke blot nye og historiske data fra EU’s medlemsstater, men også til statistik fra et betydeligt antal ikke-EU-lande. Databasen opdateres dagligt.

Comext

Udenrigshandel med varer, Danmarks top 5 partnerlande, 2021

Trades in goods export

Trades in goods import


Kilde: Eurostat - Trade in goods 2021.


Globale værdikæder

De varer og tjenesteydelser vi køber er sammensat af input fra forskellige lande rundt om i verden. Handelsstrømmene inden for disse globale værdikæder er imidlertid ikke altid afspejlet i de traditionelle mål for international handel. Billedet af vores samhandelspartnere kan således se anderledes ud, når man ser på den indirekte handel der finder sted.

Det fælles OECD-WTO Trade in Value-Added (TiVA) initiativ adresser dette problem ved at tage hensyn til den merværdi, som de enkelte lande bidrager med i produktionen af varer og tjenester. TiVA-indikatorer er designet til at bedre informere de politiske beslutningstagere ved at give ny indsigt i de kommercielle relationer mellem nationer.

OECDs TiVA database

Der er udarbejdet TiVA-landerapporter, der beskriver udvalgte landes handelsmønstre udtrykt i værditilvækst (value-added).

TiVA landerapporter


Statistics Explained

Statistics Explained fra Eurostat er en guide til europæisk statistik, der præsenterer alle statistiske emner på en letforståelig måde. Artiklerne udgør en encyklopædi over europæisk statistik og suppleres af en ordliste, der forklarer alle anvendte termer, samt en lang række links til yderligere oplysninger, de seneste data og metadata.

Læs mere om Micro Data Linking (MDL) med særligt fokus på koblingen mellem erhvervsstatistik og udenrigshandel/international outsourcing.

Læs mere om Global Value Chains (GVC) med særligt fokus på EU’s erhvervsstatistik.

Læs mere om Services Trade by Enterprise Characteristic (STEC).

Læs mere om økonomiske globaliseringsindikatorer.