Gå til sidens indhold

Betalingsbalancens løbende poster

Hvor stort er Danmarks overskud på betalingsbalancen? Og hvordan ser balancen ud, når vi kigger isoleret på poster som varer, tjenester, indkomst og overførsler? Betalingsbalancens løbende poster dækker alle de økonomiske transaktioner, Danmark har med udlandet, og beskriver dermed forholdet mellem import og eksport.

Hvad betyder...?

Tidsserier opgjort på måneds- eller kvartalsbasis er ofte påvirket af fænomener, der optræder på samme tid hvert år. Man siger, at de er påvirket af sæsoneffekter. Ved sæsonkorrektion forsøger man at fjerne sæsoneffekterne fra tidsserien.

Udvalgt statistik om Betalingsbalancens løbende poster

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Betalingsbalancens løbende poster på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Betalingsbalancens overskud

Her kan du se udviklingen i overskuddet på betalingsbalancen (eksport minus import) over tid. Bortset fra 1998 har Danmark haft overskud på betalingsbalancen siden 1990. Tallene er sæsonkorrigerede og i løbende priser.
Mere om figuren
Seneste opdatering
9.7.2024
Opdateres næste gang
9.8.2024
Kilder

Statistikken opgøres på grundlag af en række tællinger, statistikker og administrative data. Nedenfor er de vigtigste kilder opsummeret: - Statistikken for Udenrigshandel med varer inkl. supplerende oplysninger om de enkelte transaktioners art - Statistikken for Udenrigshandel med tjenester - Supplerende oplysninger om virksomheder, som indhentes i tællingen Udenrigshandel med tjenester: Handel med varer som ikke krydser den danske grænse. Justering af prisen på varer, som har krydset den danske grænse - Ensidige overførsler til og fra udlandet. Handel med ikke-producerede ikke-finansielle aktiver med udlandet (fx varemærker og fodboldspilleres licens til at spille klubfodbold) - Forsikringspræmier og erstatninger til og fra udlandet - Nationalbankens opgørelse af danske residenters formueindkomst til og fra udlandet - Oplysninger om offentlige forvaltning og service - Oplysninger om danske residenters løn og overførsler fra udlandet og udenlandske residenters løn og overførsler fra Danmark - Oplysninger om import af illegale varer - Undersøgelse af udenlandske ambassader og internationale organisationers forbrug i Danmark.

Udvikling i posternes bidrag til betalingsbalancen

Her kan du se udviklingen i, hvordan de forskellige poster har bidraget til overskuddet i betalingsbalancen. Tallene er sæsonkorrigerede og i løbende priser.
Mere om figuren
Seneste opdatering
9.7.2024
Opdateres næste gang
9.8.2024
Kilder

Statistikken opgøres på grundlag af en række tællinger, statistikker og administrative data. Nedenfor er de vigtigste kilder opsummeret: - Statistikken for Udenrigshandel med varer inkl. supplerende oplysninger om de enkelte transaktioners art - Statistikken for Udenrigshandel med tjenester - Supplerende oplysninger om virksomheder, som indhentes i tællingen Udenrigshandel med tjenester: Handel med varer som ikke krydser den danske grænse. Justering af prisen på varer, som har krydset den danske grænse - Ensidige overførsler til og fra udlandet. Handel med ikke-producerede ikke-finansielle aktiver med udlandet (fx varemærker og fodboldspilleres licens til at spille klubfodbold) - Forsikringspræmier og erstatninger til og fra udlandet - Nationalbankens opgørelse af danske residenters formueindkomst til og fra udlandet - Oplysninger om offentlige forvaltning og service - Oplysninger om danske residenters løn og overførsler fra udlandet og udenlandske residenters løn og overførsler fra Danmark - Oplysninger om import af illegale varer - Undersøgelse af udenlandske ambassader og internationale organisationers forbrug i Danmark.

Posternes bidrag til betalingsbalancens, seneste måned

Her kan du se, hvordan de forskellige poster har bidraget til overskuddet i betalingsbalancen den seneste måned. Tallene er sæsonkorrigerede og i løbende priser.
Mere om figuren
Seneste opdatering
9.7.2024
Opdateres næste gang
9.8.2024
Kilder

Statistikken opgøres på grundlag af en række tællinger, statistikker og administrative data. Nedenfor er de vigtigste kilder opsummeret: - Statistikken for Udenrigshandel med varer inkl. supplerende oplysninger om de enkelte transaktioners art - Statistikken for Udenrigshandel med tjenester - Supplerende oplysninger om virksomheder, som indhentes i tællingen Udenrigshandel med tjenester: Handel med varer som ikke krydser den danske grænse. Justering af prisen på varer, som har krydset den danske grænse - Ensidige overførsler til og fra udlandet. Handel med ikke-producerede ikke-finansielle aktiver med udlandet (fx varemærker og fodboldspilleres licens til at spille klubfodbold) - Forsikringspræmier og erstatninger til og fra udlandet - Nationalbankens opgørelse af danske residenters formueindkomst til og fra udlandet - Oplysninger om offentlige forvaltning og service - Oplysninger om danske residenters løn og overførsler fra udlandet og udenlandske residenters løn og overførsler fra Danmark - Oplysninger om import af illegale varer - Undersøgelse af udenlandske ambassader og internationale organisationers forbrug i Danmark.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Betalingsbalancen

Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. De vigtigste størrelser i betalingsbalancen er import og eksport af varer og tjenester, overskuddet (eller underskuddet) på betalingsbalancens løbende poster og nettoformuen over for udlandet (eller nettogælden). I dag ligger hovedvægten på at belyse indtægter og udgifter i forhold til udlandet. Oprindelig lå hovedvægten på at belyse landets gæld til udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. En sammenhængende tidsserie findes tilbage til 2005. Betalingsbalancen opgøres i samarbejde med Danmarks Nationalbank.

Brug for flere tal om Betalingsbalancens løbende poster?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx den procentvise udvikling over tid, EU-tal samt historiske tal.

Kontaktperson for denne statistik

Maria José Alvarez Pelaez
Telefon: 39 17 34 86