Gå til sidens indhold

Betalingsbalancens løbende poster

Betalingsbalancens løbende konto er en opgørelse over værdien af Danmarks økonomiske transaktioner med udlandet, som direkte påvirker den disponible indkomst og dermed forbruget af varer og tjenester.

Introduktion

Betalingsbalancens løbende konto omfatter transaktioner, som er afsluttet i opgørelsesperioden, og som direkte påvirker den disponible indkomst og dermed forbruget af varer og tjenester.

Den løbende konto er opdelt i posterne varer, tjenester, løn- og formue- og anden indkomst samt løbende overførsler.

I betalingsbalancens opgørelse af udenrigshandel med varer opgøres værdien af transaktioner efter et ejerskifteprincip (mellem en dansk og udenlandsk resident), modsat den traditionelle statistik over udenrigshandel med varer, som hovedsagelig er baseret på et grænsepassageprincip (statistikken opgør værdien af varer, der passerer den danske grænse). Denne forskel i, hvordan værdien af handel med varer opgøres, er blevet vigtigere i takt med at produktionen af varer i højere grad foregår på tværs af landegrænser, bl.a. som følge af multinationale virksomheders internationale organisering.

Betalingsbalancens opgørelse af udenrigshandel med tjenester følger samme principper som statistikken over udenrigshandel med tjenester og opgøres efter et ejerskifteprincip mellem en dansk og udenlandsk resident.

Læs mere om Import og eksport af varer og tjenester.

Posten løn-, formue- og anden indkomst er i betalingsbalancen udtryk for transaktioner som følge af afkast på produktionsfaktorer og ejerskab af finansielle aktiver. Lønindkomst er især domineret af grænsearbejdere, som arbejder i et land, men bor i et andet (fx arbejdere, som er bosat i Sverige, men arbejdet i Danmark). Transaktioner som følge af formueindkomst omfatter især afkast fra datterselskaber og afkast af investeringer i aktier og obligationer. Afkast som følge ejerskab af produktionsfaktorer og finansielle aktiver i Danmark ejet af udenlandske residenters opgøres som udgifter og danske residenters afkast som følge af ejerskab af produktionsfaktorer og finansielle aktiver i udlandet opgøres som indtægter.

Posten løbende overførsler dækker over transaktioner med udlandet, hvor der ikke forekommer en direkte modydelse. Det omfatter blandt andet bidrag til og fra internationale institutioner, støtte til andre lande (fx ulandsbistand og bloktilskuddene til Grønland og Færøerne) og pensionsbetalinger. Her er der for Danmark i højere grad tale om udgifter end indtægter.

Bortset fra 1998 har Danmark haft overskud på betalingsbalancens løbende poster (løbende konto) siden 1990.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Betalingsbalancens løbende poster

Kontakt

Maria José Alvarez Pelaez
Telefon: 39 17 34 86

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Økonomisk globalisering

Globalisering

Danmarks Statistik deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af globalisering.

Økonomisk globalisering

Revision i 2016

Betalingsbalance og udenrigshandel blev revideret den 10. oktober 2016. Ændringerne blev indarbejdet i nationalregnskabet den 15. november.

Revision 2016

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine