Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Betalingsbalancen

Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag ligger hovedvægten på at belyse indtægter og udgifter i forhold til udlandet. Oprindelig lå hovedvægten på at belyse landets gæld til udlandet. Belysningen af gælden sker i den særlige kapitalbalanceopgørelse - Danmarks aktiver og passiver over for udlandet. For 1991 og senere år er denne opgørelse foretaget af Nationalbanken. Betalingsbalancen udarbejdes i et samarbejde med Nationalbanken, hvor Danmarks Statistik forestår offentliggørelsen af den samlede betalingsbalance.

Indhold

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner, der inden for en given periode foretages mellem Danmark og udlandet.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken opgøres på grundlag af andre statistikker. Kilderne anvendes dels direkte dels som grundlag for beregninger over udviklingen.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Offentliggørelsen af betalingsbalancen, særligt den månedlige opgørelse, er ofte forbundet med stor interesse fra offentligheden. Statistikken bruges særligt af ministerier, politikere og økonomiske interessenter. Betalingsbalancen bruges desuden i opstillingen af nationalregnskabet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Opgørelsen af betalingsbalancen baseres hovedsagelig på andre statistikker. Statistikkens pålidelighed er derfor i høj grad afhængig af pålideligheden af de underliggende statistikker. Der vil navnlig være usikkerhed forbundet med de første opgørelser af en periode, idet nogle vigtige oplysninger først fremkommer på et senere tidspunkt.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udkommer kvartalsvis ca. 40 dage efter referenceperiodens afslutning. Hovedresultater udkommer månedsvis ca. 40 dage efter vedkommende måneds udløb. Punktligheden er særdeles høj.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Den danske betalingsbalance følger den internationale standard, der er fastlagt ved IMF´s manual herfor.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i [Nyt fra Danmarks Statistik] og i Statistikbanken under Betalingsbalancens løbende poster og kapitalposter. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed