Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Maria José Alvarez Pelaez
+45 39 17 34 86

mjp@dst.dk

Hent som PDF

Betalingsbalancen

De nyeste tal offentliggøres i en månedlig nyhedsartikel, Nyt fra Danmarks Statistik, og alle tal kan findes i Statistikbanken. Betalingsbalancen har desuden en emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

De foreløbige tal offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik. I Nyt bringes på månedsbasis betalingsbalancens hovedposter.

Publikationer

Betalingsbalancetallene indgår i den digitale udgave af Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentligøres i Statistikbanken under emnet Betalingsbalance og udenrigshandel i følgende tabeller: -BBM: Betalingsbalancen månedlig efter poster, indtægt/udgift, land, enhed og sæsonkorrigering (2005M01-2022M04)
-VBB2: Versionstabel af BB2 - Betalingsbalance, kvartal efter version, poster, indtægt/udgift og land (2005K1-2022K1) -VBBM: Versionstabel af BBM - Betalingsbalancen månedlig efter version, poster, indtægt/udgift, land, enhed og sæsonkorrigering (2005M01-2022M04) -BBQ: Betalingsbalancen kvartalsvis efter poster, indtægt/udgift og land (2005K1-2022K1)
-VBBQ: Versionstabel af BBQ - Betalingsbalancen kvartalsvis efter version, poster, indtægt/udgift og land (2005K1-2022K1)
-BBY: Betalingsbalancen årlig efter poster, indtægt/udgift og land (2005-2021) -VBBPM: Versionstabel af BBPM - Betalingsbalance og udenrigshandel efter version, poster, indtægt/udgift, sæsonkorrigering og enhed (2010M01-2021M11)
-BBUHV: Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance efter poster, indtægt/udgift og land (2005M01-2022M04) -VBBUHV: Versionstabel af BBUHV - Overgangstabel for varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance efter version, poster, indtægt/udgift og land (2005M01-2022M04) -BB2UHV: Korrektion af varer mellem udenrigshandel og betalingsbalance efter varebegreb, poster, im- og eksport og land (2016M01-2022M04) -GLOB: Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion efter poster, im- og eksport og land (2005-2021)

Adgang til mikrodata

Da opgørelsen af betalingsbalancen er baseret på andre kilder, er der ikke indsamling af mikrodata. Adgang til mikrodata skal ske gennem kildestatistikkerne.

Anden tilgængelighed

Statistikken indgår i opgørelsen af nationalregnskabet og leveres endvidere til OECD, EU, Den Europæiske Centralbank samt IMF.

Diskretioneringspolitik

Betalingsbalancen arver den diskretioneringspolitik, der ligger til grund for kildestatistikkerne, og publicerer derfor ikke data, som af fortrolighedshensyn, ikke publiceres i kildestatistikkerne.

Diskretionering og databehandling

Såfremt data er diskretioneret i kildestatistikken, vil offentliggørelsen i betalingsbalancen laves således, at det ikke er muligt at udlede information om diskretionerede data, ud fra andre tal og summer. Det kan betyde at man vælger at følge-diskretionere andre data, som ellers ikke ville have været diskretioneret.

Reference til metodedokumenter

I IMF’s Balance of Payments and International Investment Position Manual er metoden til opgørelse af betalingsbalancen beskrevet.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.