Gå til sidens indhold

Global produktion

Statistikken viser en oversigt over industrivirksomhedernes handel med udlandet, herunder en opdeling af om de handlede varer har krydset den danske grænse eller ej. Det giver et indblik i de danske industrivirksomheders organisering af den produktionen, som varetages fra Danmark.

Introduktion

Økonomisk globalisering indebærer øget integration af og afhængighed mellem nationale økonomier på tværs af kloden. Det sker gennem øget samhandel, stigende investeringer og andre former for samarbejde på tværs af landegrænser. Globaliseringen indebærer bl.a., at mange virksomheder indgår i såkaldte ’globale værdikæder’, hvor aktiviteter som forskning/udvikling, produktion og salg i stigende omfang splittes op og organiseres på tværs af lande og virksomheder. Danmarks Statistik offentliggør flere statistikker om globalisering og deltager aktivt i det internationale arbejde med at forbedre den statistiske dækning af området.

I denne statistik vises de danske industrivirksomheders handel med udlandet, opdelt på hvorvidt handlen med varer har krydset den danske grænse, og om der har været udgifter til bl.a. forarbejdningsydelser i udlandet eller om der har været handel med intellektuelle rettigheder. I et globaliseringsperspektiv er det interessant at se på den danske varehandel, der foregår uden for Danmarks grænse. Det samlede varesalg uden for den danske grænse består af salg af varer i udlandet, som er forarbejdet i udlandet og salg af merchantingvarer, dvs. varer som købes og videresælges uden for Danmarks grænser.

Statistikken er baseret på varehandel opgjort efter ejerskifteprincippet.

Læs mere om ejerskifteprincippet på emnesiden Import og eksport af varer og tjenester.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Kontakt

Mads Møller Liedig
Telefon: 39 17 34 78

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser