Gå til sidens indhold

Global produktion

Hvad er værdien af de danske fremstillingsvirksomheders eksportvarer - både dem der krydser grænsen, og dem der ikke krydser grænsen, men fx forarbejdes og sendes fra andre lande? Statistikken for global produktion viser fremstillingsvirksomhedernes handel med udlandet og giver indblik i organiseringen af den produktion, som varetages fra Danmark.

Hvad betyder...?

Priser eller prisniveau, som gælder for varer og tjenesteydelser i den aktuelle periode. Modsætningen til løbende priser er faste priser.

Udvalgt statistik om Global produktion

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Global produktion på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Fremstillingsvirksomhedernes eksport

Her kan du se udviklingen i fremstillingsvirksomhedernes eksport fordelt på varer, der krydser grænsen, og varer der ikke krydser grænsen. Tallene er i løbende priser.
Mere om figuren
Seneste opdatering
9.6.2023
Opdateres næste gang
10.6.2024
Kilder

Statistikken opgøres på grundlag af en række tællinger, statistikker og administrative data. Nedenfor er de vigtigste kilder opsummeret: - Statistikken for Udenrigshandel med varer inkl. supplerende oplysninger om de enkelte transaktioners art - Statistikken for Udenrigshandel med tjenester - Supplerende oplysninger om virksomheder, som indhentes i tællingen Udenrigshandel med tjenester: Handel med varer som ikke krydser den danske grænse Justering af prisen på varer, som har krydset den danske grænse Ensidige overførsler til og fra udlandet Handel med ikke-producerede ikke-finansielle aktiver med udlandet (fx varemærker og fodboldspilleres licens til at spille klubfodbold) Forsikringspræmier og erstatninger til og fra udlandet - Nationalbankens opgørelse af danske residenters formueindkomst til og fra udlandet - Oplysninger om offentlige forvaltning og service - Oplysninger om danske residenters løn og overførsler fra udlandet og udenlandske residenters løn og overførsler fra Danmark - Oplysninger om import af illegale varer - Undersøgelse af udenlandske ambassader og internationale organisationers forbrug i Danmark

Fremstillingsvirksomhedernes import

Her kan du se udviklingen i fremstillingsvirksomhedernes import af varer, der krydser grænsen. Tallene er i løbende priser.
Mere om figuren
Seneste opdatering
9.6.2023
Opdateres næste gang
10.6.2024
Kilder

Statistikken opgøres på grundlag af en række tællinger, statistikker og administrative data. Nedenfor er de vigtigste kilder opsummeret: - Statistikken for Udenrigshandel med varer inkl. supplerende oplysninger om de enkelte transaktioners art - Statistikken for Udenrigshandel med tjenester - Supplerende oplysninger om virksomheder, som indhentes i tællingen Udenrigshandel med tjenester: Handel med varer som ikke krydser den danske grænse Justering af prisen på varer, som har krydset den danske grænse Ensidige overførsler til og fra udlandet Handel med ikke-producerede ikke-finansielle aktiver med udlandet (fx varemærker og fodboldspilleres licens til at spille klubfodbold) Forsikringspræmier og erstatninger til og fra udlandet - Nationalbankens opgørelse af danske residenters formueindkomst til og fra udlandet - Oplysninger om offentlige forvaltning og service - Oplysninger om danske residenters løn og overførsler fra udlandet og udenlandske residenters løn og overførsler fra Danmark - Oplysninger om import af illegale varer - Undersøgelse af udenlandske ambassader og internationale organisationers forbrug i Danmark

HAR DU SET?
Import og eksport af varer og tjenester
Læs mere om værdien af den danske eksport og import, og se hvilke varer og tjenester, vi eksporterer mest af.
HAR DU SET?
Import og eksport efter virksomhedskarakteristika
Se hvilke brancher i det danske erhvervsliv, der eksporterer og importerer mest.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Betalingsbalancen

Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. De vigtigste størrelser i betalingsbalancen er import og eksport af varer og tjenester, overskuddet (eller underskuddet) på betalingsbalancens løbende poster og nettoformuen over for udlandet (eller nettogælden). I dag ligger hovedvægten på at belyse indtægter og udgifter i forhold til udlandet. Oprindelig lå hovedvægten på at belyse landets gæld til udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. En sammenhængende tidsserie findes tilbage til 2005. Betalingsbalancen opgøres i samarbejde med Danmarks Nationalbank.

Brug for flere tal om Global produktion?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx handel af royalties, licenser, mm. samt EU-tal.

Kontaktperson for denne statistik

Mads Møller Liedig
Telefon: 39 17 34 78